Du är här

2012-11-29

Sverige: BNP +0,7 % i årstakt under 3 kv (SIX +0,6 %) (Forts)

(Lägger till från fjärde stycket)

(SIX) Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7
procent under det tredje kvartalet 2012 jämfört med samma
kvartal året innan. Säsongsrensat innebär det en kvartalstakt på
+0,5 procent jämfört med kvartalet innan, enligt statistik från
SCB.

Marknadens förväntningar låg vid en tillväxt på 0,6 procent i
årstakt, enligt SIX Market Estimates sammanställning av tio
analytikers estimat. Spannet i förväntningarna sträckte sig
mellan +0,2 till +1,2 med en median på +0,5 procent.

För kvartalstakten låg förväntningarna vid +0,2 procent. Här
sträcker sig spannet mellan +0,0 till +0,5 procent. Medianen
ligger på +0,3 procent.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,3 procent.
Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 1,2 procent. Fasta
bruttoinvesteringar minskade med 0,4 procent.
Lagerinvesteringarna hade däremot en positiv effekt med 0,3
procentenheter på BNP-utvecklingen. Exporten minskade med 2,3
medan importen minskade med 0,7 procent.

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,3 procent. De
varuproducerande branscherna bedöms ha minskat med 0,4 procent.
Tjänstebranscherna ökade med 0,8 procent. Offentliga
myndigheters produktion bedöms ha ökat med 1,5 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,6 procent
medan antalet arbetade timmar ökade med 0,4 procent.
Medelarbetstiden i hela ekonomin ökade med 0,2 procent jämfört
med andra kvartalet.

Jämfört med beräkningen som publicerades den 14 september
2012 har den faktiska BNP-utvecklingen för andra kvartalet 2012
reviderats upp med 0,1 procentenheter. Första kvartalet 2012 har
reviderats ned med 0,1 procentenheter, i såväl faktiska tal som
kalenderkorrigerad. Säsongrensad BNP har reviderats ned med 0,2
procentenheter första kvartalet 2012.

Tabell Sverige BNP
Månad BNP till marknadspris i årstakt, %
--------------------------------------------------------------
3 kv 12 +0,7
2 kv 12 +1,3
1 kv 12 +1,2
4 kv 11 +1,1
3 kv 11 +4,2
2 kv 11 +4,3
1 kv 11 +5,6

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.