Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-01

Sverige: BNP +1,4 % i årstakt under 4 kv (SIX +1,0 %) (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,4
procent under det fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma
kvartal året innan. Säsongsrensat innebär det en kvartalstakt på
+0,0 procent jämfört med kvartalet innan, enligt statistik från
SCB.

Marknadens förväntningar låg vid en tillväxt på 1,0 procent i
årstakt, enligt SIX Market Estimates sammanställning av tio
analytikers estimat. Spannet i förväntningarna sträckte sig
mellan +0,5 till +1,5 med en median på +1,1 procent.

För kvartalstakten låg förväntningarna vid -0,7 procent. Här
sträckte sig spannet mellan -1,3 till -0,2 procent. Medianen låg
på -0,8 procent.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,9 procent och
bidrog med 0,9 procentenheter till BNP-tillväxten.

"Det största bidraget kom från utgifter för boende. Den
delpost som gav störst negativ inverkan på hushållskonsumtionen
var transporter. Utlägg för både nya och begagnade bilar
minskade betydligt", skriver SCB.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 1,1 procent.
Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,3 procentenheter
till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 1,8 procent. Övriga
byggnader och anläggningar samt maskiner och inventarier bidrog
mest till investeringsuppgången. Även väginvesteringar ökade.
Däremot minskade bostadsinvesteringarna kraftigt. Sammantaget
gav fasta bruttoinvesteringar ett positivt bidrag på 0,3
procentenheter till BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringarna hade ett negativt bidrag på 1,5
procentenheter till BNP-utvecklingen.

"Normalt sett i en årscykel minskar lagren under fjärde
kvartalet. Både varu- och tjänstelagren minskade mer än vanligt
detta kvartal jämfört med motsvarande kvartal 2011", skriver
SCB.

Exporten var oförändrad medan importen minskade 1,1 procent.

"Varuexporten minskade med 1,9 procent medan tjänsteexporten
ökade med 4,4 procent. På importsidan sjönk varuimporten med 2,3
procent medan tjänstimporten ökade med 2,2 procent. Exportnettot
bidrog till BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter", meddelas
det.

Jämfört med beräkningen som publicerades den 29 november 2012
har den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen under det andra
kvartalet reviderats upp med 0,2 procentenheter. Första
kvartalet 2012 har reviderats ned med 0,1 procentenheter.

Vid varje kvartal revideras hela serien med säsongsrensade
siffror. För tredje kvartalet har säsongsrensad BNP reviderats
ned 0,2 procentenheter. Andra kvartalet har säsongsrensad BNP
reviderats upp 0,1 procentenheter. Första kvartalet har
säsongsrensad BNP reviderats ned 0,1 procentenheter.

Tabell Sverige BNP
Månad BNP till marknadspris i årstakt, %
--------------------------------------------------------------
4 kv 12 +1,4
3 kv 12 +0,7
2 kv 12 +1,5
1 kv 12 +1,1
4 kv 11 +1,1
3 kv 11 +4,2
2 kv 11 +4,3
1 kv 11 +5,6

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.