Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-30

Sverige: Första AP-fonden ger remissvar på regeringens utredn

(SIX) Första AP-fonden har idag lämnat sitt remissvar till
regeringens utredning om AP-fondernas framtid. I sitt svar
trycker Första AP-Fonden på tre viktiga principer för den
framtida kapitalförvaltningen i inkostpensionssystemt, för att
ge "fonderna bättre förutsättningar att vara långsiktiga i sitt
arbete och till långsiktig nytta för pensionssystemet". Antalet
fonder beskrivs som underordnat och fokus bör istället ligga på
placeringsregler och styrning, enligt förslaget.

Dels vill man att fonderna ska vara självständiga, och det
förslag som utredningen tagit fram där tre fonder hamnar under
samma tak anses inte räcka till. Fonderna bör enligt remissvaret
kunna förvalta kapitalet utan att ta hänsyn till olika
opinionsyttringar, och en åtskiljning av kapitalägare och
kapitalförvaltare önskas.

Dels lyfter man också fram att kriterierna i utvärderingen av
fondernas verksamhet måste vara tydligt definierade, vara
konsistenta med förvaltningens uppdrag och mål samt fokuseras på
fondernas långsiktiga resultat. Därför föreslås att
utvärderingen kan "med fördel göras med längre mellanrum än
varje år".

Avslutningsvis anser man att placeringsreglerna ska vara så
flexibla att fonderna kan anpassa verksamheten efter olika
marknadsförutsättningar. "Här är vi överens med utredningen som
har kommit fram till snarlika slutsatser och föreslår att dagens
snäva regler ersätts med en aktsamhetsprincip. Det kommer ge
fonderna bättre möjligheter att hantera riskerna på
kapitalmarknaderna jämfört med idag", säger Urban Karlström,
styrelseordförande i Första AP-fonden.

AP-fonden föreslår att kapitalförvaltningen sköts av fonder
som är egna självständiga myndigheter med full rätt att sluta
egna avtal och i övrigt besluta om kapitalförvaltningen. En ny
myndighet som får rollen som kapitalägare i pensionssystemet
sätter mål för fondernas verksamhet och utvärderar fondernas
resultat och verksamhet. Denna myndighet ska också utse
ledamöterna i fondernas styrelser där alla styrelseledamöter ska
vara oberoende. Myndigheten ska vara tydligt avskild från
kapitalförvaltningen.

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.