Du är här

2012-11-29

Sverige: Hög privat skuldsättning ett problem - EU-kommissionen

(SIX) I EU-kommissionens granskning av makroekonomiska
obalanser hamnar flera indikatorer i Sverige över de
tröskelvärden som indikerar en obalans. De är
bytesbalansöverskottet, förlusten av exportmarknadsandelar och
skuldsättningen i den privata sektorn. Mest orolig är
kommissionen för den höga skuldsättningen.

Det framgår av kommissionens Alert Mechanism Report.

Det stora bytesbalansöverskottet har minskat sedan 2007 och
väntas minska ytterligare på medellång sikt. Överskotten
reflekterar starka finanspolitiska regler och ett stort
pensionsrelaterat sparande från hushållen, snarare än policys
som på konstgjord väg håller tillbaka den inhemska efterfrågan.

De stora förlusterna av exportmarknadsandelar under åren
2005-2009 har slagit av på takten 2010-2011. Förlusterna verkar
inte bero på en ogynnsam utveckling av det inhemska
kostnadsläget utan på att snabbväxande länder blivit en del av
världsekonomin.

Den höga skuldsättningen i den privata sektorn förtjänar att
uppmärksammas, skriver kommissionen.

Företagets skuldsättning justerades något under 2009-2011,
men förblir hög, även om interna lån exkluderas.

Hushållens skuldsättning medför, även om förmildrande
omständigheter finns, en förhöjd risk mot den makroekonomiska
stabiliteten då det gör hushållens balansräkningar mer känsliga
mot negativa chocker.

Även om bopriserna stabiliserades 2011 och den djupgående
granskningen tidigare i år inte hittade några stora
förskjutningar i bopriserna, så är de tidigare prisuppgångarna
en anledning att vara vaksam. Bomarknaden fortsätter att vara
benägen att utvecklas obalanserat på grund av policys som skapar
ett uppåttryck på priserna och en ökning av hushållens skulder.

Trots den höga skuldsättningen är riskerna för bankerna
begränsade då de är högt kapitaliserade och har god likviditet.
Därtill finns det en lång historik med väldigt låga nivåer av
betalningsinställningar samt att företagens och hushållens
förmåga betala sina skulder är god. Å andra gör den höga
skuldsättningsnivån bankerna mer sårbara för ett förlorat
investerarförtroende i händelse av fallande bopriser.

På medellång sikt så kommer skuldsättningen och bopriserna
sannolikt att vara i stort sett stabila då utlåningen har
minskat och policys har införts för bomarknaden, skriver
kommissionen.

Kommissionen anser dock att det skulle vara nyttigt, med
tanke på att obalanser även hittades i samma rapport i maj, att
ytterligare studera obalanserna.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.