Du är här

2012-09-26

Sverige: Konfidensindikator tillverkning -10 i september(Forts)

(Lägger till kommentarer i hela nyheten)

(SIX) Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin uppgick
till -10 i september, att jämföra med -9 under månaden innan,
enligt Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för
företag.

Analytikerna hade räknat med en konfidensindikator för
tillverkningsindustrin på -10,9, enligt SIX Market Estimates.
Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan -12,0 till -10,0
med en median på -11,0.

"Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade en
enhet i september jämfört med månaden innan och indikatorn
ligger nu sex enheter under det historiska genomsnittet.
Ordertillströmningen från exportmarknaden var oförändrad, medan
orderingången från hemmamarknaden fortsatte att minska.
Produktionsvolymen var oförändrad samtidigt som sysselsättningen
minskade. Industrin räknar med ytterligare personalnedskärningar
och oförändrad produktionsvolym de närmast kommande månaderna",
skriver KI.

För det totala näringslivet var indikatorn 3, vilket kan
jämföras med reviderade 3 från månaden innan (preliminärt 2).

Utfallet för byggnadsindustrin var -30, att jämföra med
reviderade -28 månaden innan (preliminärt -29).

"Byggföretagen är pessimistiska inför de närmast kommande
månaderna och räknar med fortsatt minskad aktivitet samt
ytterligare prissänkningar", skriver KI.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln noterades vid 10,
vilket kan jämföras med reviderade 5 från månaden innan
(preliminärt 4).

"Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg fem enheter i
september och den ligger nu endast ett par enheter under det
historiska medelvärdet. Liksom tidigare är det dock stora
skillnader mellan de olika branscherna. Livsmedelshandeln har
utvecklats klart starkast, medan handel med motorfordon
redovisar minskad försäljning. Inför de närmast kommande
månaderna är optimismen störst inom livsmedelshandel och
specialiserad butikshandel", skriver KI.

För privata tjänstenäringar var noteringen 13, vilket kan
jämföras med 16 månaden innan.

"Efterfrågetillväxten har varit svag de senaste månaderna och
sysselsättningen uppges ha minskat något. Tjänsteföretagen
räknar med fortsatt ökad efterfrågan de närmast kommande
månaderna, medan sysselsättningen väntas bli ungefär oförändrad.
De mest expansiva sysselsättningsplanerna återfinns bland
tekniska konsulter", skriver KI.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.