Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-24

Sverige: Konfidensindikator tillverkning -16 i oktobe...(Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin uppgick
till -16 i oktober, att jämföra med -11 under månaden innan,
enligt Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för
företag. Det innebär att nivån ligger tolv enheter under det
historiska genomsnittet.

Analytikerna hade räknat med en konfidensindikator för
tillverkningsindustrin på -12,3, enligt SIX Market Estimates.
Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan -15,0 till -11,0
med en median på -12,0.

"Såväl orderingång som produktionsvolym och sysselsättning
minskade under tredje kvartalet och missnöjet med orderstockens
storlek steg. Lagersituationen är dock stabil och företagen är
nöjda med färdigvarulagrens storlek. Industriföretagen räknar
inte med någon återhämtning under fjärde kvartalet i år",
skriver KI.

För det totala näringslivet var indikatorn -1, vilket kan
jämföras med reviderade 2 från månaden innan (preliminärt 3).

Utfallet för byggnadsindustrin var -40, att jämföra med
oreviderade -30 månaden innan.

"Orderingång och byggproduktion har minskat och företagen har
dragit ned ytterligare på personalstyrkan. Byggföretagen ser
ingen ljusning inför fjärde kvartalet i år och även på längre
sikt är de relativt pessimistiska. Mer än vart tredje företag
räknar med en fortsatt försvagning av byggmarknaden på ett års
sikt. Endast omkring vart tionde företag förutser en
förbättring", skriver Konjunkturinstitutet.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln noterades vid 7, vilket
kan jämföras med reviderade 9 från månaden innan (preliminärt
10).

"Det är fortfarande betydande skillnader mellan de olika
branscherna inom handeln. Handel med motorfordon redovisar
minskad försäljning, medan försäljningen inom livsmedelshandeln
har fortsatt att öka. Försäljningen inom specialiserad
butikshandel utvecklades betydligt svagare än väntat under
tredje kvartalet, men företagen är fortsatt optimistiska och
räknar med ökad försäljning framöver. Även livsmedelshandeln
väntar sig ökade volymer", fortsätter KI.

För privata tjänstenäringar var noteringen 6, vilket kan
jämföras med 12 månaden innan. Efterfrågan var i stort sett
oförändrad under kvartalet samtidigt som sysselsättningen
minskade något. Utfallet var svagare än vad tjänsteföretagen
räknat med.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.