Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-27

Sverige: Konfidensindikator tillverkning -18 i november - KI

(Lägger till kommentarer från KI)

(SIX) Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin uppgick
till -18 i november, att jämföra med -16 under månaden innan,
enligt Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för
företag.

Analytikerna hade räknat med en konfidensindikator för
tillverkningsindustrin på -17,7, enligt SIX Market Estimates.
Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan -20,0 till -14,0
med en median på -17,5.

Indikatorn ligger nu 14 enheter under det historiska
genomsnittet.

"Orderingången från såväl hemma- som exportmarknaden minskade
och missnöjet med orderläget är betydligt större än normalt.
Såväl produktion som sysselsättning har minskat under perioden.
Industrin räknar med ytterligare personalnedskärningar och
oförändrad produktionsvolym de närmast kommande månaderna,
skriver KI.

För det totala näringslivet var indikatorn -7, vilket kan
jämföras med oreviderade -1 från månaden innan.

Utfallet för byggnadsindustrin var -42, att jämföra med
oreviderade -40 månaden innan.

"Byggkonjunkturen har försämrats betydligt de senaste
månaderna. I november sjönk konfidensindikatorn ytterligare ett
par enheter och såväl orderingång som byggproduktion och
sysselsättning har minskat. Byggföretagen är pessimistiska inför
de närmast kommande månaderna och räknar med att såväl
orderingång som byggande och sysselsättning fortsätter att
minska. Dessutom aviseras ytterligare prissänkningar", skriver
KI.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln noterades vid 3, vilket
kan jämföras med reviderade 5 från månaden innan (preliminärt
7).

"Konfidensindikatorn för detaljhandeln minskade två enheter i
november och den ligger nu nio enheter under det historiska
genomsnittet. Liksom tidigare är det stora skillnader mellan de
olika branscherna. Utvecklingen har varit starkast för
livsmedelshandel, medan handel med motorfordon utvecklats
svagast", skriver KI.

För de kommande månaderna är livsmedelshandeln och den
specialiserade butikshandeln mest optmistisk. Motorhandeln
räknar med i stort sett oförändrade volymer, skriver KI.

För privata tjänstenäringar var noteringen -7, vilket kan
jämföras oreviderade med 6 månaden innan.

"Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna föll
hela 13 enheter i november och ligger därmed närmare 30 enheter
under det historiska genomsnittet. Såväl efterfrågan som
sysselsättning har minskat och framför allt för efterfrågan var
utfallet betydligt svagare än vad tjänsteföretagen hade räknat
med. Tjänsteföretagen räknar med att såväl efterfrågan som
sysselsättning blir i stort sett oförändrade de närmast kommande
månaderna", skriver KI.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.