Du är här

2012-12-17

Sverige: För överlag en lämplig makroekonomisk politik - OECD

(SIX) Organisationen OECD anser att den svenska ekonomin har
visat motståndskraft inför den internationella turbulensen på
senare år, tack vare sund makroekonomisk politik och betydande
strukturreformer som har utförts sedan början av 1990-talet.
Huvudutmaningen för Sverige framöver är att upprätthålla en
robust ekonomisk tillväxttrend samt att göra tillväxten mer
inkluderande och stabil mot bakgrund av en svag och osäker
extern miljö.

Det skriver OECD i en landrapport om Sverige.

"Den nuvarande makroekonomiska hållningen är överlag lämplig
givet den senaste tidens utveckling och risker. Det finns dock
utrymme att lätta mer på penningpolitiken om det skulle behövas.
Den långvariga försiktigheten kring budgeten ger också Sverige
utrymme för diskretionär stimulans för att stödja ekonomin ifall
utsikterna skulle bli svagare än vad myndigheterna räknar med",
bedömer OECD.

Vidare anser organisationen att det stora svenska
banksystemet medför risker och möjliga kostnader. Även om de
höga hushållsskulderna matchas av betydande tillgångar så gör de
höga skuldnivåerna hushållen sårbara inför ett husprisfall, en
ökning av de reala räntorna eller stigande arbetslöshet.
OECD välkomnar därför de kommande striktare likviditetskraven
för bankerna samt de planerade höjningarna av riskvikterna för
bolån. Organisationen vill även se vissa ytterligare
begränsningar av bankernas utlåning.

De OECD-prognoser kring Sveriges ekonomi som meddelades i
slutet av november upprepas i dagens rapport.

Organisationen bedömde då att Sveriges ekonomiska tillväxt,
mätt som BNP, kommer att uppgå till +1,2 procent 2012, vilket
kan jämföras med prognosen från i maj på +0,6 procent. För 2013
sänktes tillväxtprognosen till +1,9 procent (+2,8).

Arbetslösheten i Sverige förväntades enligt OECD:s
november-rapport uppgå till 7,7 procent 2012 (7,6).
Arbetslösheten bedömdes därefter uppgå till 7,9 procent 2013
(7,6).

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.