Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Sverige: Sammanfattning statistik

Datum Händelse Period Prognos Utfall
--------------------------------------------------------------
Arbetslöshet (SCB), %
24/1 dec 7,8 7,4
13/12 nov 7,1 7,5
15/11 okt 7,4 7,1

Arbetslöshet (AF), %
8/2 jan 4,9 4,8
11/1 dec 4,8 4,8
13/12 nov 4,6 4,6
14/11 okt 4,7 4,6

BNP, y/y kalenderjust, %
29/11 Q3 preliminär 0,6 0,7
14/9 Q2 reviderad 1,9 1,3
30/7 Q2 preliminär 0,7 2,3
29/11 Q1 reviderad 1,2
14/9 2012 Q1 reviderad 1,3
14/9 Q4 reviderad 1,1
30/5 Q3 reviderad 4,1
30/5 Q2 reviderad 5,0
30/5 2011 Q1 reviderad 5,8

KI-barometer konsumentförtroende, CCI
30/1 jan -8,8 -2,9
19/12 dec -7,1 -12,2
27/11 nov -3,7 -7,4

KI-barometer tillverkning, MCI
30/1 jan -13,7 -18
19/12 dec -18,5 -15
27/11 nov -17,7 -18

KI Barometerindikator
30/1 jan 90,7 89,4
19/12 dec 86,3 89,6
27/11 nov 91,1 86,0

Inflationsförväntningar 12 mån
30/1 jan 1,5
19/12 dec 1,6
27/11 nov 1,5

Detaljhandel, fast pris, kalenderjust, y/y, %
28/1 dec 1,4 2,5
28/1 nov rev 0,9 0,9
28/12 nov 1,0 0,9
28/12 okt rev 1,1
29/11 okt 2,6 1,2

Handelsnetto, Mdkr
28/1 dec 0,7
28/1 nov rev 3,2
28/12 nov 3,6
28/12 okt rev 7,8
28/12 sep rev 6,7
27/11 okt 8,0

Industriproduktion, y/y, %
8/2 dec -4,0 -2,2
8/2 nov reviderat -5,0
9/1 nov -3,3 -4,3
10/12 okt -5,0 -4,4
9/11 sep 0,5 -5,0

Industriorder, y/y, %
8/2 dec -2,8
8/2 nov reviderat -3,2
10/1 nov -3,0
10/1 okt reviderat -2,6
10/12 okt -2,1
10/12 sep reviderat -5,8
9/11 sep -5,3

Inköpschefsindex
1/2 jan 46,4 49,2
2/1 dec 44,3 44,6
3/12 nov 43,6 43,2
1/11 okt 44,7 43,1

Inköpschefsindex tjänstesektor
5/2 jan 52,4
4/1 dec 49,1
4/1 nov reviderad 46,3
5/12 nov 46,4

Konsumentpriser - KPI, y/y %
9/1 dec -0,2 -0,1
13/12 nov 0,0 -0,1
13/11 okt 0,4 0,4

Konsumentpriser - KPIF, y/y, %
9/1 dec 0,9 1,0
13/12 nov 0,8 0,8
13/11 okt 1,1 1,1

Penningmängdtillväxt M3, %
28/1 dec 4,5
3/1 nov 4,4
27/11 okt 4,0

Producentpriser, y/y, %
24/1 dec -2,8 -2,4
20/12 nov -2,7 -3,1
27/11 okt -1,3 -2,3

Reporänta, %
13/2 1,00 1,00
18/12 1,00 1,00
25/10 1,25 1,25
6/9 1,50 1,25
4/7 1,50 1,50
18/4 1,50 1,50
16/2 1,50 1,50
20/12 1,75 1,75
27/10 2,00 2,00
2/9 2,00 2,00
5/7 2,00 2,00
20/4 1,75 1,75
15/2 1,50 1,50

Småhuspriser, årstakt senaste tremåndersperiod, %
7/2 dec 2
11/1 nov 1
13/12 okt 0

Tjänsteproduktion, y/y %
5/2 dec 2,2
5/2 nov reviderad 0,9
7/1 nov 0,5
7/1 okt reviderad -2,1
5/12 okt -2,0

Utlåning till hushåll (MFI), %
28/1 dec 4,5
3/1 nov 4,6
27/11 okt 4,5

Prognoserna har samlats in av SIX Market Estimates bland
analytiker vid svenska och utländska banker och
fondkommissionärer.

Mattias Magnusson
mattias.magnusson@six.group.se
SIX News

Författare direkt.