Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-05-08

Sverige: Sänker arbetslöshetsprognos 2012-2013 (Forts)

(Lägger till mer information i hela nyheten)

(SIX) SEB räknar med att den svenska bruttonationalprodukten
(BNP) ökar med 0,7 procent under 2012. Tillväxten år 2013 bedöms
bli 1,9 procent.
De tidigare prognoserna, från den 26 mars 2012, var en
tillväxt på +0,7 procent för 2012. Tillväxten år 2013 bedömdes
bli 1,9 procent.
Den kalenderkorrigerade BNP-tillväxten bedöms uppgå till +1,0
procent (+1,1) under 2012 och till +1,9 procent (+1,9) 2013.
"Tillväxten 2012 drivs framför allt av hushållens konsumtion
medan svag omvärldsefterfrågan gör att export och investeringar
planar ut. Under 2013 stiger investeringar och export igen i
linje med den måttliga återhämtningen i omvärlden", skriver SEB.
Privatkonsumtionen väntas öka med 1,5 procent 2012 och med
2,3 procent 2013.
Konsumentpriserna väntas stiga med 1,2 procent i årstakt
under 2012 (1,3) och med 1,2 procent i årstakt under 2013 (1,0).
Reporäntan väntas uppgå till 1,25 procent i december 2012 och
till det 1,25 procent i december 2013.
SEB anser att det finns ett visst utrymme för ytterligare
räntesänkningar från Riksbanken men tror att ändå att
direktionen väljer att avvakta. Vidare räknar SEB med att
höstbudgeten från regeringen kommer att innehålla stimulanser på
15 miljarder euro, motsvarande 0,3 procent av BNP.
"Den försiktiga linjen från både regering och Riksbank
innebär en uppenbar risk för att den ekonomiska politiken blir
onödigt restriktiv", skriver SEB.
Arbetslösheten bedöms bli 7,5 procent 2012 (7,6) och 7,9
procent 2013 (8,1).
"Arbetsmarknaden har hittills visat motståndskraft mot
konjunkturavmattningen. Sysselsättningen tycks trendmässigt
fortsätta att öka något, även om ovanligt stora fluktuationer
försvårar tolkningen", skriver SEB.
Kortsiktiga indikatorer, såsom nyanmälda platser, antalet
varsel och företagens anställningsplaner enligt KI-barometern,
antyder en fortsatt svag sysselsättningsuppgång.
"Vi tror därför att det dröjer ytterligare några månader
innan den svaga BNP-utvecklingen slår igenom i fallande
sysselsättning. Vi räknar med att arbetslösheten börjar stiga
efter sommaren och når strax över 8 procent i början av 2013",
skriver SEB.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.