Du är här

2012-11-20

Sverige: SEB sänker BNP-prognoser för 2012 och 2013 (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) SEB räknar med att den svenska bruttonationalprodukten
(BNP) ökar med 0,7 procent under 2012 och med 1,3 procent under
2013.

De tidigare prognoserna från den 28 augusti var +1,3 procent
för 2012 och +1,5 procent för 2013.

"Sveriges exportberoende kan vara både en tillgång och en
belastning. Exporten pressas nu av svag omvärldsefterfrågan,
starkare krona och stort beroende av konjunkturkänsliga
investerings- och insatsvaror. Just nu faller exporten
totalt sett, men vi räknar ändå med en viss återhämtning de
kommande åren. BNP-tillväxten 2013 och 2014 är beroende av
stigande inhemsk konsumtion", skriver SEB i konjunkturprognosen.

Den kalenderkorrigerade BNP-tillväxten bedöms uppgå till 1,0
procent under 2012 (1,6) och till 1,3 procent 2013 (1,5).

Konsumentpriserna väntas stiga med 0,9 procent i årstakt
under 2012 (1,1) och med 0,1 procent i årstakt under 2013 (0,8).

"Pristrycket i svensk ekonomi förblir lågt och
KPI-inflationen fortsätter att visa negativa tal första halvåret
2013. Kronan stärks med totalt 3 procent under 2013 till 8,30
mot euron men försvagas något på lite längre sikt mot dollarn",
skriver SEB.

Arbetslösheten bedöms bli 7,6 procent 2012 (7,5) och 8,2
procent 2013 (7,8).

Reporäntan bedöms vara 1,00 procent vid årsskiftet följt av
0,75 procent vid slutet av både 2013 och 2014.

"Det låga resursutnyttjandet och inflationsutsikterna gör att
Riksbanken sänker räntan i december respektive februari till
0,75 procent. Effekten på tillväxten blir måttlig men pressen på
kronan mildras genom att skillnaderna i relativ penningpolitik
gentemot omvärlden blir mindre framträdande", skriver SEB.

Affärsbanken prognostiserar att hushållens skulder som andel
av disponibelinkomst stabiliseras kring nivån 175 procent.

"Detta är troligen en acceptabel utveckling för majoriteten i
riksbanksdirektionen, vilket öppnar upp för räntesänkningar",
enligt SEB.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.