Du är här

2012-10-17

Sverige: Ser löneökningar på 3 % i snitt 2013-2015 - KI

(SIX) Löneökningar på central och lokal nivå väntas
sammantaget uppgå till i genomsnitt 3 procent per år 2013-2015
och arbetslösheten minskar till 7 procent först 2015. Det
skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste lönebildningsrapport.

Eurokrisen för med sig att exportindustrin tappar
marknadsandelar och vinster medan inhemskt orienterade företag
möter en starkare efterfrågan och stigande lönsamhet. Varslen
ökar och många jobb riskerar att inte komma tillbaka i de
företag där de försvinner.

KI bedömer att lågkonjunkturen fördjupas i närtid och att
arbetslösheten ökar till cirka 8 procent nästa år och förblir
fortsatt hög åren därefter. Sviterna av finanskrisen innebär
dessutom att produktivitetstillväxten blir fortsatt svag.

"Enligt historiska mönster är denna utveckling förenlig med
löneökningar på central och lokal nivå på sammantaget 3 procent
per år 2013-2015", skriver KI.

Om det historiska mönstret skulle brytas och ökningstakten
blev lägre skulle återhämtningen i konjunkturen gå snabbare
förutsatt att Riksbanken samtidigt sänker styrräntan mer.

"Ju mer transparent och trovärdigt Riksbanken agerar desto
mer kan parterna förutse dess agerande vilket ökar sannolikheten
för att de tar konjunkturell hänsyn i lönebildningen. För att
Riksbanken ska sänka styrräntan krävs också att parterna
trovärdigt signalerar att en lägre löneökningstakt kommer till
stånd", skriver KI.

Nya beräkningar visar att matchningseffektiviteten på
arbetsmarknaden har försämrats. En möjlig förklaring är att den
djupa och långa lågkonjunkturen har medfört att företagens
vakanser och de arbetslösas kvalifikationer överensstämmer sämre
än tidigare.

"Samtidigt har politiska reformer stimulerat ett ökat
deltagande i arbetskraften, varav jämförelsevis många har svårt
att få jobb och troligtvis direkt hamnat i arbetslöshet. En
förbättrad matchningseffektivitet är nödvändig för att
arbetslösheten markant ska kunna minska framöver. Här kan
politiska åtgärder komma att behövas", skriver KI.

Lönegapet mellan män och kvinnor minskar långsamt, enligt KI.
Skillnaderna beror i hög grad på att könen är ojämnt fördelade
över olika näringsgrenar och sektorer på arbetsmarknaden. Då
faktorer som yrke och utbildningsinriktning är trögrörliga
kommer lönegapet sannolikt finnas kvar under lång tid framöver,
skriver KI.

De oförklarade löneskillnaderna är störst på de hösta
lönenivåerna. I en internationell jämförelse är denna
"glastakseffekt" relativt stor i Sverige och den finns i såväl
privat som offentlig sektor, skriver KI.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.