Du är här

2013-01-17

Sverige: SNS Konjunkturråd föreslår lägre och bredare skatter

(SIX) Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Konjunkturråd
föreslår lägre, enhetligare och bredare svenska skatter i en
färsk rapport.

"Ett enkelt och begripligt skattesystem är avgörande för att
medborgarna ska vilja betala sin skatt och för att skapa goda
förutsättningar för sysselsättning och tillväxt", skriver de tre
ekonomerna från SNS Konjunkturråd på DN Debatt.

I det skattesystem som de har skissat på i rapporten ersätts
dagens grund- och jobbskatteavdrag av ett bottenavdrag.
Inkomster över detta avdrag beskattas med en proportionell
skatt.

"Vi har utgått från en enhetlig inkomstskatt på 25 procent
för alla förvärvsinkomster. Att enbart genomföra en sådan
kraftig sänkning av skattesatsen medför minskade skatteintäkter
och ökad inkomstspridning. För att motverka detta föreslås en
breddning av skattebasen. Denna breddning är förenlig med tanken
bakom enhetlighet och innebär exempelvis en enhetlig nivå på
arbetsgivaravgiften (31,42 procent), avskaffade avdrag för
privat pensionssparande och för kostnader för inkomstens
förvärvande", skriver SNS-ekonomerna.

Skatten på kapitalinkomster föreslås sänkas och avdragen för
räntekostnader slopas. Dessutom införs en fastighetsskatt om en
procent av marknadssvärdet. Ett kraftigt höjt barnbidrag, högre
bostadsbidrag och en högre norm för försörjningsstödet motverkar
den skevare inkomstfördelning som sänkningen av skatten på
arbetsinkomster medför, föreslås det.

"Med undantag för hushåll med höga lån skulle nästan alla få
en högre disponibel inkomst med reformen", heter det.
Skattesystemets omfördelande effekt skulle dock minska, medger
ekonomerna.

"Den opinionsundersökning som vi låtit göra visar att det
finns ett starkt stöd för utjämningspolitiken i den svenska
folkopinionen. Detta är en insikt som bör tas på allvar men som
inte nödvändigtvis medför att omfördelningen ska ske via en
progressiv inkomstskatt", argumenterar de.

Enligt rapporten från SNS Konjunkturråd sker omfördelningen i
Sverige i mindre grad genom skatter och i högre grad genom olika
former av transfereringar och riktade subventioner.
Transfereringssystemet uppges stå för en nästan dubbelt så hög
omfördelningseffekt som skatterna gör.

"En politisk utmaning för en framtida skattereform är därför
att utforma transfereringarna så att en ökad inkomstspridning
motverkas", anser rapportförfattarna.

I rapporten lyfts medborgarnas brist på kunskap om
jobbskatteavdraget fram.

"Givet den låga kunskapen om jobbskatteavdraget bland
medborgarna är det svårt att tro att reformen fått full effekt,
med en orealiserad potential till ökad sysselsättning som
följd", resonerar ekonomerna som vill att jobbskatteavdragets
utformning ses över.

"Ambitionen bör vara att finna en enklare konstruktion där
kopplingen till grundavdraget tas bort. Att detta är möjligt
visar utformningen av jobbskatteavdraget för äldre som är
betydligt enklare och som saknar koppling till såväl grundavdrag
som kommunal skattesats", skriver de.

Sedan slår ekonomerna även ett slag för att göra osynliga
skatter synliga för skattebetalarna. Arbetsgivaravgiftens
skatteandel bör redovisas tydligt för individen och hur den
beräknas ska framgå av regeringens budgetproposition, menar de.

Finansminister Anders Borg kommer under dagen att kommentera
förslaget från SNS Konjunkturråd som har tagits fram av
ekonomiforskarna Lennart Flood, Katarina Nordblom och Daniel
Waldenström.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.