Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-05-14

Sverige: För stora säkerhetsmarginaler - Finanspolitiska rådet

(SIX) De svenska offentliga finanserna är starka, men det
råder oklarhet kring regeringens syn på det finanspolitiska
ramverket, anser Finanspolitiska rådet som pekar på att
regeringen har använt större säkerhetsmarginaler än de som redan
finns i ramverket.
"Svensk ekonomi har hittills klarat sig väl under den
internationella krisen. Finanspolitiken framstår generellt som
framgångsrik och i huvudsak som väl avvägd med hänsyn till de
störningar som påverkat svensk ekonomi. Rådets uppfattning är
att finanspolitiken under 2011 och 2012 har följt det gällande
finanspolitiska ramverket. Vi betraktar risken för att
utgifterna ska överskrida utgiftstaken under de närmaste åren
som mycket liten och gör bedömningen att finanspolitiken är
förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser", skriver
Finanspolitiska rådet i sin årliga rapport.
Regeringen har hänvisat till den ekonomiska krisen och den
makroekonomiska osäkerheten som argument för större
finanspolitiska säkerhetsmarginaler än de som finns i ramverket.
"Detta skapar oklarhet om regeringens syn på det
finanspolitiska ramverket. En regelmässig användning av extra
säkerhetsmarginaler riskerar dels att skapa ett procykliskt
inslag i finanspolitiken, dels att göra det genomsnittliga
finansiella sparandet större än överskottsmålet", resonerar
Finanspolitiska rådet.
De skattesänkningar som aviserades förra våren fanns inte med
när den senaste höstbudgeten presenterades.
"Denna förändring saknade enligt vår uppfattning
stabiliseringspolitiska motiv. Det försämrade konjunkturläget
från våren till hösten 2011 talade snarare för en mer expansiv
finanspolitik", heter det i rapporten.
Finanspolitiska rådets huvuduppgift är att följa upp och
bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken. I uppdraget ingår att
granska om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara
finanser.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.