Du är här

2013-01-16

Sverige: Swedbank spår BNP +1,1 % 2013, +2,5 % 2014 (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Swedbank spår att den svenska BNP-tillväxten kommer att
uppgå till kalenderkorrigerade 1,1 procent 2013 samt till 2,6
procent 2014. BNP utan kalenderkorrigering väntas stiga med 1,1
procent i år och med 2,5 procent 2014.

Det framgår av bankens senaste konjunkturprognos som
presenterades idag.

I närmast föregående prognos, från den 2 oktober, bedömdes
BNP-tillväxten vara 1,7 procent 2013 samt 2,4 procent 2014.

"Efter tre kvartal med relativt stark tillväxt tycks den
svenska ekonomin ha bromsat in kraftigt under det sista
kvartalet 2012. Det förklaras av svagare efterfrågan från
utlandet och ökad pessimism bland hushåll och företag.
Återhämtningen blir trög i början av 2013 för att sedan stärkas
under året när den utländska efterfrågan ökar, den ekonomiska
politiken blir mer expansiv och konsumtionsviljan bland
hushållen tilltar", skriver Swedbank.

Privatkonsumtionen väntas stiga med 2,1 procent 2013 och
bedöms öka med 3,0 procent 2014. Vid föregående rapport låg
dessa prognoser på +2,5 procent respektive 2,6 procent.

Konsumentpriserna i årsgenomsnitt väntas stiga med 0,3
procent 2013 (+1,3) och med 1,9 procent (+2,1) 2014.

Den underliggande inflationen, mätt som KPIF, väntas stiga
med 1,2 procent (1,5) i årsgenomsnitt 2013 och med 1,6 procent
(1,6) 2014.

Swedbank anser att de främsta riskerna för den svenska
ekonomin i närtid är att exportmarknaderna försvagas ytterligare
och att pessimismen bland svenska hushåll och
företag biter sig fast.

På medellång sikt uppges det också finnas risk för att det
svenska makroekonomiska ramverket förlorar trovärdighet.

"Den utdragna perioden med låg tillväxt har förvisso lett
till betydligt större påfrestningar på den ekonomiska politiken
i övriga Europa och USA, men även det svenska ramverket har
satts på prov. Det finanspolitiska ramverket, som bygger på ett
överskottsmål över konjunkturcykeln, har börjat tänjas för att
undvika att konjunkturnedgång förvärras. Dock, jämfört med många
andra europeiska länder är risken för den långsiktiga
hållbarheten i de svenska offentliga finanserna begränsad, inte
minst tack vare den låga statsskulden", skriver Swedbank.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.