Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

Sveriges Riksbank: Oförändrad risknivå i vårens riskenkät

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl enligt de aktörer som
svarade på Riksbankens riskenkät under våren 2014. Aktörerna anser
att den sammantagna risknivån är oförändrad jämfört med för ett
halvår sedan, men bedömer att riskerna relaterade till tillväxtländer
har ökat samtidigt som riskerna kopplade till utvecklingen i
euroområdet har minskat. Fler aktörer än tidigare har haft en ökad
vilja att ta risk.

Riskerna i omvärlden har förändrats något

Merparten av aktörerna anser att den sammantagna risknivån i det
svenska finansiella systemet är relativt oförändrad jämfört med för
sex månader sedan, men att riskerna i omvärlden har förändrats något.
Aktörerna anser att sannolikheten har ökat för att risker förknippade
med tillväxtländer ska realiseras men bedömningen är att eventuella
konsekvenser för det svenska finansiella systemet är begränsade.
Riskerna kopplade till utvecklingen i euroområdet anses fortfarande
vara påtagliga, även om aktörerna anser att sannolikheten för att de
ska realiseras har minskat något under det senaste halvåret.
Aktörerna ser fortsatt allvarligt på de konsekvenser som kan följa
från risker kopplade till hushållens höga skuldsättning.

Viljan att ta risk har ökat något under perioden

Drygt hälften av aktörerna anser att deras vilja att ta risk är
oförändrad jämfört med för ett halvår sedan. Fler aktörer än tidigare
anger samtidigt att de har haft en ökad vilja att ta risk. Aktörer,
aktiva på framför allt räntemarknaden, uppger att orsaken är att det
ställs allt högre krav på att generera avkastning. Flera aktörer
påpekar också att många investerare i jakt på avkastning söker sig
till mer riskfyllda investeringsalternativ, såsom
företagsobligationer.

Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning
bland aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden. Frågorna i
enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om
hur de svenska finansiella marknaderna fungerar. Riksbankens
riskenkät våren 2014 genomfördes under mars. Riskenkäten kan laddas
ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/oforandrad-riskniva-i-vare...
http://mb.cision.com/Public/1460/9585845/baf2e59ead5ceb05.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/9585845/a7f2079bb0968c86.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.