Du är här

2017-05-17

Sveriges Riksbank: Politisk osäkerhet inom EU oroar marknadsaktörerna

Merparten av de tillfrågade marknadsaktörerna i vårens riskenkät anser
att det finns risker kopplade till den politiska osäkerheten i EU.
Även det låga ränteläget, hushållens skuldsättning och höga bostads-
samt fastighetspriser lyfts fram som en källa till oro. Mer än
hälften av aktörerna anser att de svenska finansiella marknadernas
sätt att fungera är oförändrat jämfört med för ett halvår sedan,
medan var tredje aktör anser att de fungerar något sämre.

Bland de fem största riskerna för det svenska finansiella systemet
nämner två av tre aktörer politisk osäkerhet i EU, vilket gör detta
till den mest omnämnda risken. Näst mest omnämnd är risker kopplade
till höga bostads- och fastighetspriser följt av en lång period av
låga räntor. Motiv som lyfts fram är att hushållens skulder och
värderingen av olika tillgångsslag, däribland bostäder, har ökat
under en tid av låga räntor. Därtill anser aktörerna att en lång
period av låga räntor kan bygga upp risker i det finansiella systemet
genom den jakt på avkastning som enligt dem sker i en lågräntemiljö.

En majoritet anser att de finansiella marknadernas funktionssätt är
oförändrat

Mer än hälften av aktörerna anser att de svenska finansiella
marknadernas sätt att fungera är i stort sett oförändrat jämfört med
för ett halvår sedan. Var tredje aktör anser dock att marknaderna
fungerar något sämre. Det främsta skälet uppges vara en lägre
marknadslikviditet för obligationer, främst till följd av olika
finansiella regelverk. För statsobligationsmarknaden nämns även
Riksbankens köp av statsobligationer som en orsak till att
marknadslikviditeten för dessa har försämrats.

Sedan våren 2008 skickar Riksbanken ut en riskenkät två gånger per år
till aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna, såväl
placerare som låntagare. Syftet med enkäten är att få en samlad bild
av aktörernas syn på riskerna i det svenska finansiella systemet och
funktionssättet på de svenska finansiella marknaderna. Enkäten gäller
uteslutande det svenska finansiella systemet. I denna rapport
redovisas resultaten från den enkät som besvarades mellan den 23 mars
och den 7 april 2017. Enkäten utfördes således innan det franska
presidentvalet. Enkäten skickades ut till 71 aktörer på den svenska
ränte- och valutamarknaden. Svarsfrekvensen uppgick till 80 procent.
Resultaten som redovisas baseras på aktörernas svar och reflekterar
inte nödvändigtvis Riksbankens syn på risker i det svenska
finansiella systemet och de svenska marknadernas funktionssätt.

Riskenkäten kan laddas ner på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/politisk-osakerhet-inom-eu...
http://mb.cision.com/Public/1460/2267358/ac4afbcdb7673b66.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2267358/af5689768eddbcab.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.