Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

Sveriges Riksbank: Reporäntan oförändrad på ?0,50 procent

Svensk konjunktur är stark och inflationen är vid målet på 2 procent.
Sedan det penningpolitiska beslutet i september har utvecklingen i
stora drag varit som förväntat och prognoserna är i stort sett
oförändrade. Direktionen har därför, i linje med föregående prognos,
beslutat att hålla reporäntan oförändrad på ?0,50 procent. Om
ekonomin utvecklas på ett sätt som fortsätter att stödja utsikterna
för inflationen bedömer direktionen att det snart är lämpligt att
börja höja reporäntan i långsam takt. Prognosen för reporäntan är
densamma som i september och indikerar att räntan höjs med 0,25
procentenheter i antingen december eller februari.

Gynnsam konjunktur, svensk inflation vid målet

Utvecklingen i omvärlden är fortsatt god och i linje med Riksbankens
prognoser, även om till exempel utvecklingen i Italien och den
upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina innebär att
osäkerheten kring utsikterna för världsekonomin har ökat. I spåren av
den starkare konjunkturen väntas inflationstrycket fortsätta stiga
och penningpolitiken i omvärlden röra sig i en mindre expansiv
riktning.

Även i Sverige har den ekonomiska utvecklingen i stora drag blivit som
förväntat och konjunkturen har varit god under en längre tid. Läget
på arbetsmarknaden väntas vara fortsatt starkt även om BNP-tillväxten
dämpas framöver. Inflationen steg till 2,5 procent i september,
delvis till följd av snabbt stigande energipriser. Olika mått på
underliggande inflation är lägre och inflationstrycket bedöms
fortsatt vara måttligt. Det finns dock tecken på att
inflationstrycket stiger och förutsättningarna är goda för att
inflationen ska ligga nära målet på 2 procent de kommande åren.

Om inflationsutsikterna står sig är det snart lämpligt att börja höja
reporäntan

De samlade konjunktur- och inflationsutsikterna är i stort sett
oförändrade sedan den penningpolitiska rapporten i september.
Direktionen har därför, i linje med föregående prognos, beslutat att
hålla reporäntan oförändrad på ?0,50 procent. Om ekonomin utvecklas
på ett sätt som fortsätter att stödja utsikterna för inflationen
bedömer direktionen att det är snart är lämpligt att börja höja
reporäntan i långsam takt. Prognosen för reporäntan är oförändrad
sedan det penningpolitiska mötet i september och indikerar att
reporäntan höjs med 0,25 procentenheter i antingen december eller
februari. Återinvesteringarna av förfall och kupongbetalningar i
statsobligationsportföljen fortsätter tillsvidare.

Penningpolitiken behöver gå försiktigt fram

Riksbanken är fortsatt vaksam på hur inflationstrycket i ekonomin
utvecklas. I detta sammanhang är det också viktigt att kronans
växelkurs utvecklas på ett sätt som är förenligt med att inflationen
förblir nära målet. Sammantaget gör direktionen bedömningen att
penningpolitiken behöver gå försiktigt fram och vara expansiv under
en lång tid framöver.

Viktigt med åtgärder för att minska riskerna med hushållens
skuldsättning

Det låga ränteläget bidrar till att öka riskerna kopplade till
hushållens höga och stigande skuldsättning. Samtidigt kvarstår de
grundläggande orsakerna till att skuldsättningen blivit hög. För att
utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar är det
angeläget att åtgärder vidtas inom bostadspolitiken och
skattepolitiken och att makrotillsynen utformas på ett ändamålsenligt
sätt.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+----+
| |2017 |2018 |2019 |2020 |2021|
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+----+
|KPIF |2,0 (2,0) |2,2 (2,2) |2,1 (2,1) |1,9 (1,9)|2,0 |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+----+
|BNP |2,1 (2,3) |2,3 (2,9) |1,9 (2,0) |2,0 (2,1)|1,8 |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+----+
|Arbetslöshet, procent|6,7 (6,7) |6,3 (6,2) |6,4 (6,3) |6,5 (6,4)|6,6 |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+----+
|Reporänta, procent |-0,5 (-0,5)|-0,5 (-0,5)|-0,1 (-0,1)|0,4 (0,4)|1,0 |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+----+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2018
inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken
Prognos för reporäntan
Procent, kvartalsmedelvärden

+---------+------+--------+--------------+------------+------------+---------+
| |2018 |2018 kv |2019 kv 1 |2019 kv 4 |2020 kv 4 |2021 kv 4|
| |kv 3 |4 | | | | |
+---------+------+--------+--------------+------------+------------+---------+
|Reporänta|-0,50 |-0,50 |-0,33 (-0,33) |0,09 (0,09) |0,66 (0,66) |1,23 |
| | |(-0,50) | | | | |
+---------+------+--------+--------------+------------+------------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2018
inom parentes.

Källa: Riksbanken
Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig
mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och förordade en höjning
av reporäntan till

-0,25 procent. Flodén hänvisade till inflationsuppgången och det
stärkta förtroendet för inflationsmålet och förespråkade en räntebana
som sammanfaller med rapportens räntebana från och med tredje
kvartalet 2019. Ohlsson hänvisade till den starka ekonomiska
utvecklingen i Sverige och internationellt och förespråkade en
tidigarelagd räntebana med samma lutning som räntebanan i den
penningpolitiska rapporten.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 31 oktober 2018. Protokollet
från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 2 november. En
presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson,
chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11:00 på
Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation.
Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/reporantan-oforandrad-pa--...
http://mb.cision.com/Public/1460/2653092/803c39c6a0c82f5f.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2653092/a8e1615506d7eed6.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2653092/9084544047e398da.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.