Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-04

Sveriges Riksbank: Reporäntan oförändrad på ?0,50 procent, statsobligationsköp enligt plan

Konjunkturen är stark och inflationen närmar sig 2 procent.
Riksbankens penningpolitik har bidragit till detta. Men det har tagit
tid att få upp inflationen och för att den ska stabiliseras runt 2
procent krävs en fortsatt expansiv penningpolitik. Riksbankens
direktion har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på ?0,50
procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan börja höjas, vilket
är samma bedömning som i april. Köpen av statsobligationer fortsätter
under andra halvåret 2017 enligt beslutet i april.

Konjunkturen i omvärlden stärks i linje med Riksbankens prognoser.
Riskerna för bakslag har minskat även om det fortfarande råder
ekonomisk och politisk osäkerhet på många håll i världen. Det globala
inflationstrycket är fortsatt dämpat och penningpolitiken i omvärlden
är expansiv.

Riksbankens penningpolitik, med låg ränta och omfattande köp av
statsobligationer, har bidragit till en stark konjunktur med snabbt
stigande sysselsättning. KPIF-inflationen har stigit och har det
senaste halvåret varierat mellan 1,5 och 2 procent.

Fortsatt expansiv penningpolitik - en förutsättning för inflation nära
målet

Men det har tagit tid att få upp inflationen och det har krävts mycket
stöd av penningpolitiken. Att inflationen varit lägre än
inflationsmålet under en lång tid innebär att det finns en risk för
att inflationsförväntningarna är känsligare än vanligt för negativa
överraskningar. Mot denna bakgrund är det nu särskilt viktigt att
inflationen mer varaktigt ligger nära inflationsmålet. En
förutsättning för att så ska ske är att konjunkturen fortsätter att
vara stark och gradvis sätter större avtryck i prisutvecklingen.

Vid sidan av en fortsatt stark konjunktur är det viktigt att det inte
sker en snabb förstärkning av kronans växelkurs. Det skulle
exempelvis kunna ske om Riksbankens penningpolitik avviker tydligt
från omvärldens.

Den sammantagna bilden av konjunktur- och inflationsutsikterna är i
stort sett oförändrad sedan i april. För att inflationen ska
stabiliseras runt 2 procent krävs en fortsatt expansiv
penningpolitik. Direktionen har därför beslutat att behålla
reporäntan oförändrad på ?0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas
reporäntan långsamt börja höjas, vilket är samma bedömning som i
april. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret
2017, så som beslutades i april, och vid slutet av året kommer de
totala köpen av statsobligationer att uppgå till 290 miljarder
kronor, exklusive återinvesteringar. Förfall och kupongbetalningar
återinvesteras tills vidare.

Att inflationen den senaste tiden har blivit lite högre än väntat och
riskerna för bakslag i omvärlden bedöms ha minskat gör att det nu är
något mindre sannolikt än tidigare att Riksbanken sänker räntan den
närmaste tiden. Detta innebär inte att reporäntesänkningar framöver
är uteslutna. Direktionen har, precis som tidigare, beredskap att
vidta ytterligare penningpolitiska lättnader om det behövs för att
stabilisera inflationen och värna inflationsmålet. Alla de verktyg
som Riksbanken har redogjort för tidigare kan, som alltid, användas
vid behov.

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets
roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga
ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna med hushållens höga
och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska
bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade
åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
| |2016|2017 |2018 |2019 |
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|KPI |1,0 |1,6 (1,6) |2,0 (2,1) |2,9 (2,9)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|KPIF |1,4 |1,8 (1,8) |1,7 (1,8) |2,0 (2,0)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|BNP |3,2 |2,2 (2,8) |2,4 (2,3) |2,1 (2,1)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|Arbetslöshet, 15-74 år, procent|6,9 |6,7 (6,7) |6,6 (6,6) |6,7 (6,7)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|Reporänta, procent |?0,5|?0,5 (?0,5)|?0,4 (?0,4)|0,0 (0,0)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2017 inom
parentes.

Källor: SCB och Riksbanken
Prognos för reporäntan
Procent, kvartalsmedelvärden

+---------+-------+-------+-------------+-------------+-----------+---------+
| |2017 kv|2017 kv|2017 kv 4 |2018 kv 3 |2019 kv 3 |2020 kv 3|
| |2 |3 | | | | |
+---------+-------+-------+-------------+-------------+-----------+---------+
|Reporänta|?0,50 |?0,50 |?0,50 (?0,53)|?0,40 (?0,40)|0,11 (0,11)|0,62 |
| |(?0,50)|(?0,53)| | | | |
+---------+-------+-------+-------------+-------------+-----------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2017 inom
parentes.

Källa: Riksbanken
Beslutet om reporäntan tillämpas från den 5 juli. Protokollet från
direktionens diskussion publiceras den 18 juli. En presskonferens med
riksbankschef Stefan Ingves och Anders Vredin, tf chef för
Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på
Riksbanken. Observera att ingången är via bankens personalentré,
Malmskillnadsgatan 7 och att det kan ta något längre tid än normalt
att gå in på banken. För att delta måste du visa presslegitimation.
Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/reporantan-oforandrad-pa--...
http://mb.cision.com/Public/1460/2301992/b88daa7128e1cfd4.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2301992/870ba08a2ec9e0ce.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2301992/8c2bf50bf97e7495.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.