Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Sveriges Riksbank: Riksbanken minskar valutareserven och utvecklar villkoren för nödkredit

Riksbanken har en guld- och valutareserv för att kunna uppfylla sina
uppdrag inom penningpolitiken och finansiell stabilitet. Det innebär
bland annat att Riksbanken har beredskap att förse det finansiella
systemet med likviditet i utländsk valuta, till exempel genom
nödkrediter. Beredskapsbehovet är avgörande för bedömningen av hur
stor guld- och valutareserven behöver vara. Till följd av bland annat
förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist
till Finland bedöms beredskapsbehovet nu ha minskat något. Riksbanken
har därför beslutat att låta värdet på guld- och valutareserven
minska med 8 miljarder amerikanska dollar (USD), till 48 miljarder
USD.

Riksbanken har också utvecklat principerna för räntan på nödkrediter.
Principerna tar bland annat hänsyn till de risker som den ansökande
banken har tagit historiskt.

Riksbanken bedömer att beredskapsbehovet i utländsk valuta har minskat
något av flera skäl:

· Det har skett förändringar i bankernas balansräkningar som har
påverkat bankernas behov av likviditet i kris.

· Nordeas byte av hemvist till Finland innebär att
ansvarsfördelningen mellan Riksbanken och ECB eller Finlands
centralbank i händelse av kris har förändrats.

Därtill har Riksbanken uppgraderat guldreserven för att guldet ska
kunna omsättas med kort varsel.

Hur stor guld- och valutareserven bör vara och hur den bör vara
sammansatt är ytterst en bedömningsfråga eftersom
osäkerhetsfaktorerna är stora. I Riksbankens beräkningar bedöms
beredskapsbehovet uppgå till 48 miljarder amerikanska dollar (USD) i
ett så kallat basscenario.

Riksbanken låter tre valutalån hos Riksgälden förfalla

Riksbanken har därför beslutat minska guld- och valutareserven genom
att inte refinansiera de valutalån från Riksgälden som förfaller i
maj, juli och oktober 2019. Dessa lån motsvarar ett sammanlagt belopp
om cirka 8 miljarder USD. Värdet på guld- och valutareserven kommer
därmed att uppgå till 48 miljarder USD. Värdet på guld- och
valutareserven motsvarade 30 november 2018 56 miljarder USD eller 506
miljarder kronor.

Räntan på nödkrediter speglar historisk riskhantering

Om banker får likviditetsproblem i en kris kan Riksbanken bidra till
stabilitet i betalningssystemet genom att snabbt tillföra likviditet,
exempelvis genom nödkrediter. Riksbankens möjligheter att ge
nödkrediter bidrar till att förhindra finansiella kriser och därmed
till att upprätthålla den penningpolitiska transmissionsmekanismen.

Det är dock av yttersta vikt att bankerna i första hand själva
hanterar sina kortfristiga likviditetsrisker i alla väsentliga
valutor. Det gör de bland annat genom att hålla tillräckliga
likviditetsreserver.

Riksbanken har nu utvecklat de principer som tillämpas vid
prissättning av nödkrediter i både svensk och utländsk valuta.

· Räntan för ett sådant lån kommer att sättas högre än vad
jämförbara banker kan låna till på marknaden.

· Riksbanken kommer att ta hänsyn till kreditrisken i utlåningen och
då även de risker som bankerna har tagit tidigare, med särskilt fokus
på likviditetsrisker.

Syftet är att tydliggöra att ett större risktagande i väsentliga
valutor kommer att leda till en högre ränta. Principerna är till för
att skydda Riksbankens balansräkning, och därmed också
skattebetalarnas pengar, genom att minska bankers incitament att ta
stora risker.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/riksbanken-minskar-valuta...
https://mb.cision.com/Public/1460/2757922/820a70fafe482e56.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2757922/99faed4208266d7c.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2757922/a9f65acb4f5df5f6.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2757922/aa012e457b43fa8b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.