Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-13

SWECO: Kallelse till extra bolagsstämma i SWECO AB (publ)

Sweco AB kallar till extra bolagsstämma att hållas den 24 augusti 2015
kl. 15 på Swecos huvudkontor, Gjörwellsgatan 22, i Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 18 augusti 2015, dels har anmält sitt deltagande till
bolaget senast tisdagen den 18 augusti 2015 under adress Sweco AB,
"Sweco Extra Bolagsstämma 2015", Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan
kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00
och 17.00 eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress
och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde.
Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska
uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1. Val av ordförande vid stämman

2. Anmälan om sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän

6. Fråga om stämman behörigen sammankallats

7. Styrelsens förslag till beslut med anledning av det föreslagna samgåendet med Grontmij, innefattande förslag till beslut om:

a) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärvet av Grontmij

b) godkännande av fusionsplan

c) bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission

8. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i HYDROCOOP, spol. s r.o.

9. Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör på Sweco, 08-695 66 40,
asa.barsness@sweco.se

Lisa Lagerwall, chefsjurist på Sweco, 08-695 66 16,
lisa.lagerwall@sweco.se

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart
samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter
utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och
samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag
och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget
omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli
2015 klockan 08.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-swe...
http://mb.cision.com/Main/1356/9803828/400829.pdf
http://mb.cision.com/Public/1356/9803828/bb3d5a22bb014de6.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.