Du är här

2017-09-13

Swedbank: Andelstal spelar roll vid köp av bostadsrätt

13 september 2017

I takt med att nyproduktionen av bostadsrätter ökat kraftigt har även
variationen över vilka villkor bostadsrätterna säljs till ökat. En
analys gjord av Swedbank och Sparbankerna visar att insatserna per
kvadratmeter boyta kan variera med mer än 100 procent och
årsavgifterna per kvadratmeter boyta med över 60 procent för
bostadsrätter i samma förening.

- Effekten av det blir att priset per kvadratmeter kan variera stort
mellan lägenheter i samma förening. När man köper en nyproducerad
bostadsrätt är det viktigt att känna till vilket andelstal lägenheten
har och hur föreningens gemensamma utgifter ska fördelas mellan
lägenhetsinnehavarna, säger Arturo Arques, Swedbanks och
sparbankernas privatekonom.

Olika andelstal för insatser och årsavgifter
I många föreningar är andelstalet lika med lägenhetens andel av de
totala insatserna. En lägenhets insats baseras i sin tur på
lägenhetens boyta i förhållande till föreningens sammanlagda boyta.
Fram till början av 1990-talet fördelades insatserna och
årsavgifterna huvudsakligen efter denna princip. Idag använder dock
byggbolag och fastighetsutvecklare andra principer som kraftigt
avviker från denna tidigare princip. Lägenhetens läge i huset, utsikt
och planlösning är exempel på variabler som idag fått större
betydelse för prissättningen av nyproducerade bostadsrätter. Enligt
Swedbanks analys verkar dessa variabler även påverka principen för
hur årsavgiften fördelas mellan lägenheterna i föreningen. Effekten
blir att många mindre bostadsrätter betalar en väsentligt högre
årsavgift per kvadratmeter boyta än grannar i samma förening som bor
i större lägenheter.

- Med allt för stora skillnader i årsavgift per kvadratmeter boyta är
risken stor att de som köper små nyproducerade bostadsrätter får bära
delar av de större lägenhetsinnehavarnas driftkostnader och det kan
knappast vara meningen, säger Arturo Arques.

Idag är det inte ovanligt att bostadsrättsföreningar i nyproduktion
tillämpar principer som innebär ett andelstal för ägandet och ett
annat för fördelningen av föreningens gemensamma kostnader. Som
konsument på bostadsrättsmarknaden är det viktigt att förstå
principerna för hur andelstalen bestäms. Andelstalen styr
månadsavgiftens storlek och, i händelse av att till exempel
föreningen beslutar om ett kapitaltillskot, hur mycket kapital varje
bostadsrättsinnehavare ska bidra med.

- Informationen om hur insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter
bestäms måste bli bättre inte minst vid köp av nyproducerad
bostadsrätt. Boverket skulle, tillsammans med branschen, kunna
utarbeta allmänna råd och lämpliga riktlinjer om hur andelstalen ska
bestämmas. Boverket skulle också kunna ge intygsgivarna i uppdrag att
säkerställa så att dessa råd följs - det är en fråga om
konsumentskydd och stärkt konsumentmakt, säger Arturo Arques.

Vanligt med upplåtelseavgift vid nyproduktion
Vid köp av en nyproducerad bostadsrätt betalas en insats och numera i
de flesta fall en upplåtelseavgift. Upplåtelseavgift användes
tidigare när en bostadsrättsförening efter bildandet sålde andelar i
föreningen vid en senare tidpunkt. Variationen över hur
upplåtelseavgiften bestäms idag är mycket stor. Allt från ingen
upplåtelseavgift alls till upplåtelseavgifter som överstiger
insatsen. Upplåtelseavgiften per kvadratmeter boyta i samma förening
kan också variera kraftigt.

- Min erfarenhet är att köpare av bostadsrätter sällan eller aldrig
utvärderar den ekonomiska kalkylen, ekonomiska planen och i ännu
mindre utsträckning principerna för hur insatser, upplåtelseavgifter
och årsavgifter bestäms. Det är olyckligt, säger Arturo Arques.

+------------------------------------------------------------------------------+
|Att tänka på vid köp av nyproducerad bostadsrätt: |
| · Läs den ekonomiska kalkylen/planen för bostadsrättsföreningen. |
| · |
|Sätt dig in i hur insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter bestäms. Om du |
|inte förstår, be någon om hjälp. |
| |
| · |
|Ha koll på lägenhetens andelstal och hur föreningens gemensamma utgifter ska |
|fördelas mellan lägenhetsinnehavarna. |
| |
| · |
|Tänk på att huruvida föreningen äger marken eller ej kan komma att påverka din|
|årsavgift i framtiden. |
| |
| · |
|Sätt dig in i föreningens skuldsättning, ta hänsyn till den och betala inte |
|lika mycket för en bostadsrätt i en förening med höga skulder per kvadratmeter|
|(riktvärde 5000 kronor per kvadratmeter [1]). |
| |
| · |
|Sätt dig även in i föreningens sparande. Alla bostadsrättsföreningar behöver |
|ett sparande för framtida renoveringar. |
+------------------------------------------------------------------------------+

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62
www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38
www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Enligt tidigare analys och pressmeddelande från Swedbank; Koll på
bostadsrättsföreningarnas skuldsättning viktigare än någonsin, mars
2017.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 225
kontor i Sverige och 136kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 19 juli 2017
uppgick balansomslutningen till 2 426 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/andelstal-spelar-roll-vid-kop-av-bo...
http://mb.cision.com/Main/67/2344977/721617.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.