Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-07

Swedbank: Brist på arbetskraft tillväxthinder för småföretagen

7 september 2017

Konjunkturen är stark bland landets småföretagare. Men svårigheter att
hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med
efterfrågan. Mer än vart fjärde företag uppger detta som ett
tillväxthinder och Sverige riskerar därmed att gå miste om nya
viktiga arbetstillfällen. Det visar småföretagsbarometern som
presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

- Det stora tillväxthindret idag är inte hård konkurrens, brist på
finansiering eller svag efterfrågan. Istället anger mer än vart
fjärde företag svårigheter att hitta lämpliga medarbetare som det
största tillväxthindret, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på
Swedbank och Sparbankerna.

Framtidsoptimism bland företagare
Även om tillväxttakten bromsat lite det senaste året finns det en
framtidsoptimism bland landets småföretagare, och hela nio av tio
småföretagare vill växa. Men rapporten visar att många företag redan
nu slagit i kapacitetstaket. Omkring fyra av tio företag har tackat
nej till order under det senaste året. Vanligast är det inom
byggindustrin där hela 70 procent har tvingats tacka nej till order.
Men även inom tillverkningsindustrin och företagstjänster har det
varit vanligt förekommande.

- Sveriges småföretag utgör motorn i sysselsättningstillväxten.
Omkring fyra av fem nya jobb skapas i dessa företag. Det finns en
uppenbar risk att det starka efterfrågetryck som småföretagen nu
upplever inte kommer att leda till någon kraftig tillväxt av nya
jobb, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Nu behövs reformer för att förbättra småföretagens
rekryteringsmöjligheter och för att lösa de stora matchningsproblemen
på arbetsmarknaden.

- Sverige behöver ett starkare och mer flexibelt utbildningssystem.
Här och nu behövs kortare intensiv-utbildningar inom bristyrken och
satsningarna på validering av utländska utbildningar behöver utökas.
Det behövs också åtgärder för att landets högskolor på sikt ska vara
i internationell toppklass, säger Johan Kreicbergs.

Oro för höjda arbetskrafts- och skattekostnader
Rapporten visar också att höjda arbetskraftskostnader och ökade
skattekostnader upplevs som de största politiska riskerna och därmed
hinder för att anställa.

- Genom sänkta arbetsgivaravgifter sänks trösklarna in på
arbetsmarknaden och förutsättningarna för företagen att anställa
ökar. En förhoppning är att regeringen med bland annat den stundande
höstbudgeten aktivt kommer att skapa bättre förutsättningar för
landets småföretagare, säger Günther Mårder.

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna, tfn
076-802 59 89

Anette Ringius, presskontakt Swedbank, tfn 08-585 924 76
Småföretagsbarometern är Sveriges största och äldsta
konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag på riks-
och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och
deras förväntningar om den närmaste framtiden.

Därmed är det företagarnas egna uppfattningar om konjunkturläget som
kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen.
Småföretagsbarometern, som genomförts sedan 1985, omfattar 4 000
företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna,
Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 225
kontor i Sverige och 136kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 19 juli 2017
uppgick balansomslutningen till 2 426 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/brist-pa-arbetskraft-tillvaxthinder...
http://mb.cision.com/Main/67/2340832/719142.pdf
http://mb.cision.com/Public/67/2340832/8936a6837cb19b6c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.