Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

SWEDBANK: FI AVSLUTAR UNDERSÖKNING KRING INTRESSEKONFLIKTER

STOCKHOLM (Direkt) Finansinspektionen har undersökt Swedbanks efterlevnad av
regler för att identifiera och hantera intressekonflikter samt styrning,
riskhantering och kontroll i anslutning till dessa. FI har i undersökningen
funnit vissa brister i Swedbanks hantering, men anser inte att banken har
åsidosatt sina skyldigheter enligt lagar och regler på ett sådant sätt att
det finns anledning för Finansinspektionen att ingripa.

Det meddelar myndigheten på sin hemsida.

Undersökningen föranleder inte nu några ytterligare åtgärder från FI:s sida
och kommer därför att avslutas, heter det i FI:s slutskrivelse till Swedbank.

Bland annat har det enligt myndigheten förekommit brister när det gäller
hanteringen av blanketter för ansökan om tillstånd till bisyssla och det så
kallade farfarsgodkännandet av styrelsen som inte fungerat
tillfredsställande.

Swedbanks hållning till intressekonflikter relaterade till anställdas privata
investeringar har också varit otydlig. Dessa brister har banken åtgärdat i
efterhand. Banken har även infört som huvudregel att en anställd normalt får
ha högst fem bisysslor.

Av de företag där tre tidigare ledande befattningshavare inom banken haft
ägarintressen eller bisysslor är det fyra företag som fått krediter beviljade
av banken. Krediterna har beviljats i enlighet med bankens regler om
jävskrediter, konstaterar FI.

Även om ovan nämnda brister inte är tillräckliga för att Finansinspektionen
ska ingripa mot banken konstaterar FI att Swedbank genom sitt
förhållningssätt till ledande befattningshavares bisysslor har exponerat sig
för kritik från såväl media som allmänheten.

"Förtroendet för bankens ledning har skadats. Det kan också konstateras att
ett antal personer i bankens ledning lämnat banken. Sammantaget visar detta
på vikten av att en bank - liksom andra företag vars verksamhet förutsätter
allmänhetetens förtroende - inte enbart följer lagen utan även bedriver
verksamheten på ett sätt som inger förtroende", fortsätter FI.
---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare SIXN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.