Du är här

2018-08-20

Swedbank: Höjda prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt

20 augusti 2018

Nästa år höjs prisbasbeloppet med 1 000 kronor till 46 500 kronor. Det
medför högre bidrag och lägre inkomstskatt. Garantipensionärer och
studenter får mer i plånboken till följd av de höjda prisbasbeloppen
2019, även sjukpenning och föräldrapenning höjs något.
Prisbasbeloppen påverkar även grundavdrag, jobbskatteavdrag och
skiktgränser, vilket får till följd att inkomstskatten sänks.

- De höjda prisbasbeloppen innebär både högre bidrag och lägre skatt.
En garantipensionär får sammanlagt 200 kronor mer i plånboken per
månad och den som arbetar får sänkt skatt till följd av de högre
prisbasbeloppen, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och
Sparbankerna.

Effekter av höjda prisbasbelopp
De högre prisbasbeloppen 2019 får till följd att:

· Garantipensionen höjs med mellan 160 och 180 kr per månad
· Studiemedlen höjs med 230 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med
höstterminen 2018 [1]

· Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. För den lägsta nivån blir
förändringen marginell men högsta sjukpenningnivån höjs med 17 kronor
per dag, jämfört med efter 1 juli 2018 [2]

· Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 22 kronor per dag
· Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär
sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på
inkomst, se tabell i bilaga

· Skiktgränserna för statlig inkomstskatt höjs, vilket innebär lägre
skatt för de som har en inkomst över brytpunkten

· Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 69 kronor
per år.

Det här är basbelopp och så beräknas de
Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är referensbelopp utifrån vilka
pensioner, olika ersättningsnivåer och skatter sätts. Beloppen ändras
i januari varje år. Prisbasbeloppet påverkar garantipension,
studiemedel, sjuk- och föräldrapenning. Även grundavdrag,
jobbskatteavdrag och skiktgränser påverkas av prisbasbeloppet. Det
förhöjda prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av
tilläggspension och inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande inkomst
och fastighetsavgift.

Inkomstindex och inkomstbasbeloppet bestäms först senast 31 oktober.
Till följd av det kan beräkningar över till exempel inkomstpension,
pensionsgrundande inkomst och högsta nivån för fastighetsavgift för
2019 inte göras än.

Prisbasbeloppen räknas fram genom förändringar i det allmänna
prisläget (inflationen). Beräkningen utgår från bastal 1998, men
förändringen mellan åren beror på prisförändringen det senaste året.
Prisbasbeloppen 2019 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2017 och
juni 2018. Under den perioden var inflationstakten 2,1 procent,
vilket får till följd att prisbasbeloppen höjs med motsvarande [3].

Inkomstbasbeloppet beräknas utifrån faktisk snittinkomst och för 2019
är det snittinkomsten för 2017 som ligger till grund för beräkningen.
Beräkningarna baseras på en prognos över snittinkomsten och för att
kunna göra en så bra prognos som möjligt görs indexberäkningen senast
31 oktober. Pensionsmyndigheten ansvarar för beräkning av
inkomstbasbelopp.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38 www.swedbank.se/privatekonomi

[image]

[1] Bidragsdelen i studiemedlen höjs med 300 kronor per månad från
höstterminen 2018.

[2] 1 juli 2018 höjdes taket i sjukpenningen från 7,5 till 8
prisbasbelopp.

[3] Beloppen avrundas till närmaste hundralapp. Detsamma gäller
inkomstbasbeloppet.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191
kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018
uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/hojda-prisbasbelopp-ger-hogre-bidra...
http://mb.cision.com/Main/67/2594664/893502.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.