Du är här

2018-03-15

Swedbank: Lantbruksbarometern 2018: Lantbrukarna är mer positiva till sin lönsamhet och vill investera

15 mars 2018

Fem av tio lantbrukare i Sverige upplever att deras lönsamhet är
mycket god eller ganska god och lönsamhetsindex har ökat med 20
procentenheter på ett år till plus 5. Det största lyftet under året
har mjölkföretagen gjort. Samtidigt planerar fler för fortsatta
investeringar och hela 8 av 10 vill fortsätta stärka lönsamheten. Det
visar Lantbruksbarometern 2018 från LRF Konsult, Swedbank och
Sparbankerna.

Mjölkproducenterna fortsätter att öka sitt lönsamhetsindex och har
gått från minus 4 till plus 53 sedan våren 2017. Även gris- och
nötköttsproducenterna har ökat sitt lönsamhetsindex,till plus 65
respektive plus 25. Bland växtodlarna är det fortsatt ett negativt
lönsamhetsindex även om det har förbättrats något. Investeringarna
fortsätter och är på den högsta nivån under jämförelse-perioden där
planeringar i djurstallar ligger på toppnivå. Dessutom planerar 8 av
10 lantbrukare åtgärder för att stärka sin lönsamhet.

- Det finns en framtidstro inom svenskt lantbruk och det är glädjande
att se det positiva lönsamhetsindexet och investeringsviljan.
Framtidstron avspeglar sig också i att så många tittar på åtgärder
för att stärka lönsamheten. Intresset för förnyelsebar energi genom
solenergi ligger på en rekordnivå och fler breddar sina
affärsmöjligheter exempelvis inom entreprenad. Det är många faktorer
som påverkar lönsamheten och det gäller att hålla koll på trender men
också känna till sitt företags utmaningar och ta ställning till hur
man ska utveckla sitt företag, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog
& Lantbruk LRF Konsult.

Viktigt att ta tag i sin pension
På frågan "Hur kommer du klara dig ekonomiskt på din framtida
pension?" svarade 3 av 10 att de kommer klara sig bra, nästa lika
många, 26 procent, vet inte eller är tveksamma. Men det finns stora
variationer, 6 av 10 grisköttsproducenter och lantbrukare med en
omsättning över 10 Mkr tror att de kommer att klara sig bra medan så
få som 15 procent av de under 30 år ger samma svar.

- Som företagare har man ett större eget ansvar för sin pension än
anställda. Vi brukar säga att gården inte är din pension, utan man
behöver komplettera med annat för att trygga pensionen. En bra början
är att använda minpension.se för att ta reda på vilka
pensionsinkomster man förväntas få. Utifrån det kan man sedan planera
för att till exempel ta ut lön så man får avsättning till sin
allmänna pension och om det finns utrymme, sätta av till ett eget
sparande. Börjar man tidigt behöver det inte bli så stora belopp per
månad, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank
och Sparbankerna.

Tre viktigaste insikterna från Lantbruksbarometern 2018

· Lönsamheten har stabiliserats för alla utom växtodlarna och index är
nu plus 5.

· Hög investeringsvilja - ökade maskininvesteringar i alla
produktionsgrenar, fler som planerar att investera i djurstallar och
högt intresse för nya affärsmöjligheter, främst inom entreprenad är
exempel som tyder på en framtidstro i branschen.

· Intresset för att investera i förnybar energi, främst solenergi,
ökar stort.

Tre tips till Sveriges lantbrukare:
· Håll koll på konsumenttrender för att fånga nya affärsmöjligheter.
· Lär känna ditt företags förutsättningar och identifiera utmaningar
för att snabbt agera med rätt åtgärd.

· Planera för din pension.
Rapporten finns att ladda ner från Swedbank och Sparbankerna
(https://www.swedbank.se/foretag/skog-och-lantbruk/spara-och-placera/skog...)
eller LRF Konsult (http://www.lrfkonsult.se/)

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas
uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit
sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 31:a helårsupplagan.
Två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna gällande syn på
lönsamheten ställs sedan 2012 även under hösten och presenteras i
Lantbruksbarometern Hösten. När det gäller lönsamhetsindexet kan
nettotalet variera från minus 100 till plus 100.

På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuar Sifo 1
000 lantbrukare i januari och 500 lantbrukare i september.
Intervjuerna till Lantbruksbarometerns vårsiffror har skett 16-24
januari 2018.

För mer information:
Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och
Sparbankerna, 08- 58 59 03 34

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult, 08-700 20 13
Anna Burlage Sjöberg, pressansvarig LRF Konsult, 08-700 20 10
Anette Ringius, presskontakt Swedbank, 08- 58 59 24 76

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218
kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018
uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/lantbruksbarometern-2018--lantbruka...
http://mb.cision.com/Main/67/2471835/805373.pdf
http://mb.cision.com/Public/67/2471835/b949ea4000c2b563.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.