Du är här

2017-10-11

Swedbank Sjuhärad AB: Välkommen till Swedbank Sjuhärads extra bolagsstämma den 9 november 2017

Aktieägarna i Swedbank Sjuhärad AB (publ) kallas till extra
bolagsstämma. Stämman äger rum i bankens styrelserum med ingång
Åsbogatan 8 i Borås torsdagen den 9 november 2017 kl.13.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara
införd i aktieboken och dels anmäla sitt deltagande hos Swedbank
Sjuhärad AB senast den 2 november 2017 före kl. 12.00.

Anmälan kan ske

·
med brev under adress Swedbank Sjuhärad AB, att: Anders Filipsson
Clareving, Box 1730, 501 17 Borås, eller

·
per telefon 033-16 67 86, eller

·
per mail till anders.filipsson@swedbanksjuharad.se

I anmälan ska uppges namn och organisationsnummer, adress,
telefonnummer och uppgift om behörig företrädare.

Ombud m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt,
registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till
Swedbank Sjuhärad AB under ovanstående adress i god tid före stämman
och helst senast den 2 november 2017.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande.

2.
Val av ordförande på stämman.

3.
Val av protokollförare vid stämman.

4.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.
Godkännande av dagordning.

6.
Val av justeringsmän.

7.
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

8.
Beslut om ändring av Bolagsordningen.

9.
Andra ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller
bolagsordningen.

10.
Övriga ärenden.

11.
Stämmans avslutande.

Handlingar inför den extra bolagsstämman

Kallelsen finns tillgänglig på bankens webbplats swedbanksjuharad.se
(http://www.swedbanksjuharad.se/) samt på bankens huvudkontor
Åsbogatan 8 i Borås. Kallelsen har skickats till bankens aktieägare.

Förslag till Bolagsordning finns tillgänglig på bankens webbplats
swedbanksjuharad.se (http://www.swedbanksjuharad.se/) samt på bankens
huvudkontor Åsbogatan 8 i Borås från den 11 oktober 2017. Förslag
till Bolagsordningen har också skickats till bankens aktieägare.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Vid den extra bolagsstämman har styrelsen och verkställande direktören
en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd
olägenhet för någon enskild, lämna upplysningar om dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska
situation.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till den extra bolagsstämman.

Borås den 11 oktober 2017

Swedbank Sjuhärad AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank-sjuharad-ab/r/valkommen-till-swedbank...
http://mb.cision.com/Main/1989/2360409/732274.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.