Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-20

Swedish Match 4 kv: Resultat f skatt 850 Mkr (SIX 838)

(SIX) Tobaksbolaget Swedish Match redovisar ett resultat före
skatt om 850 miljoner kronor (888) för det fjärde kvartalet
2012.

Väntat resultat var 838 miljoner kronor, enligt SIX Market
Estimates analytikerenkät. Resultatet före skatt blev därmed 2
procent bättre än SIX Estimates konsensussiffra.

Jämförbart rörelseresultatet, exklusive resultatandel i STG,
blev 883 miljoner kronor (898), att jämföra med väntade 876
miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat, inklusive resultatbidrag från
STG, blev 986 miljoner kronor (1.022), mot väntade 980 miljoner
kronor.

Resultatandelen i STG uppgick till 103 miljoner kronor.
Analytikerna väntade sig i snitt ett resultatbidrag om 104
miljoner kronor från STG.

Nettoresultatet blev 787 miljoner kronor (705) och vinsten
per aktie 3,93 kronor (3,42). Väntat nettoresultat var 682
miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 3.148 miljoner kronor (3.064).
Väntad försäljning var 3.124 miljoner kronor, enligt SIX Market
Estimates.

Utdelningen föreslås bli 7.30 kronor per aktie (6,50),
vilket kan jämföras med analytikernas förväntningar om 7,21
kronor per aktie.

Mattias Magnusson
mattias.magnusson@six.group.se
SIX News

Författare direkt.