Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

Swedish Match: Upprepar utsikter för 2016

(SIX) Swedish Match framtidsutsikter kvarstår i stora drag från
tidigare meddelad framtidsutsikt för helåret.

Det skriver bolaget i delårsrapporten.

För helåret 2016 förväntar sig Swedish Match att konsumtionen av
snus i Skandinavien och moist snuff i USA kommer att öka, mätt i antal
dosor.

"I Skandinavien bedöms marknaden fortsätta att växa under den andra
halvan av året om än i en långsammare takt jämfört med första
halvåret, i huvudsak till följd av lägre tillväxt på den svenska
marknaden. Timing- och kalendereffekter har påverkat tillväxten för
Swedish Match leveransvolymer i Skandinavien positivt under det första
halvåret. Under den andra halvan av året kan timing- och
kalendereffekter påverka volymtillväxten negativt", upprepar bolaget.

I bolagets skandinaviska snusverksamhet bedöms det genomsnittliga
försäljningspriset per dosa under 2016 att i stort sett vara i linje
med 2015, vilket också är en upprepning.

"Vi förväntar oss att konkurrensen på den skandinaviska
snusmarknaden kommer att vara fortsatt intensiv under resten av året.
Swedish Match arbetar hårt för att försvara sina marknadsandelar både
för snus i Skandinavien och för moist snuff i USA. I Skandinavien
förväntas kostnader relaterade till marknadsinitiativ att vara högre
än under föregående år. För vår verksamhet för moist snuff i USA,
förväntar vi oss att högre priser mer än kompenserar för negativa
mixeffekter under året", upprepar bolaget vidare.

För cigarrer i USA förväntar sig Swedish Match att marknaden
fortsätter att växa under 2016 och att konkurrensen kommer att vara
fortsatt intensiv.

"Den amerikanska federala tillsynsmyndigheten Food and Drug
Administration (FDA) har publicerat nya regleringar av cigarrer, och
cigarrindustrin inklusive Swedish Match kommer att börja betala
volymbaserade avgifter till FDA från den 1 oktober 2016. Vi bedömer
att för Swedish Match del kommer dessa avgifter att uppgå till cirka 2
miljoner dollar för det fjärde kvartalet", upprepas det.

Bolaget upprepar även att produktområdet Övriga tobaksprodukters
nettoomsättning och rörelseresultat i lokal valuta under den andra
halvan av året kommer att vara högre än under föregående års
jämförelseperiod.

Under 2016 kommer Swedish Match att fortsätta investera för
tillväxt utanför Skandinavien och bedömer att rörelseförlusten kommer
att minska i och med att joint venture-företaget SMPM International
har upplösts och snus i USA förväntas fortsätta växa med ökad
bruttovinst som följd.

En betydande del av Swedish Match nettoomsättning och
rörelseresultat genereras i USA. Under 2015 hade en starkare
amerikansk dollar, jämfört med 2014, en betydande positiv effekt för
tillväxten på både nettoomsättning och rörelseresultat. För 2016
förväntar sig Swedish Match en avsevärt mindre uttalad
valutaomräkningseffekt.

Den effektiva bolagsskatten för koncernen, exklusive intressebolag
och större engångsposter som inte är föremål för beskattning,
förväntas vara något högre under 2016 än under 2015.

Swedish Match långsiktiga finansiella strategi och utdelningspolicy
är oförändrad och bolaget avser att fortsätta återföra medel som inte
behövs inom verksamheten till aktieägarna.

Anton Wilén, +46 8 5861 6441
mailto:anton.wilen@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.