Du är här

2014-04-14

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ): Auxilium och Sobi presenterar Xiapex®-prövningsdata vid den europeiska urologkongressen i Stockholm

Auxilium Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AUXL) ochSwedish Orphan Biovitrum AB
(publ) (Sobi) presenterade på söndagen data från studier om användningen av
Xiapex®(Xiaflex® i USA; clostridium histolyticum kollagenas) hos vuxna män
med Peyronies sjukdom (PD). Dessa data presenterades i Stockholm vid den 29:e
årliga kongressen för European Association of Urology (EAU).

Presentationerna av Xiapex-data omfattade nya analyser från fas-3 studien
IMPRESS (TheInvestigation forMaximalPeyronie'sReductionEfficacy
andSafetyStudies) som utvärderade effekt och säkerhet för Xiapex® vid
behandlingen av Peyronies sjukdom. Bland annat sågs positiva resultat vid
behandling med Xiapex® oberoende av tidigare behandlingshistorik, erektil
funkton eller efter genomgången prostatektomi. Analys av biverkningsdata från
sju studier visar att biverkningarna vid Xiapexbehandling av Peyronies
sjukdom i hög grad är milda till måttliga och lokaliserade till
injektionsstället på penis, varav färre än 6 procent ansågs allvarliga
(serious adverse events, SAE).

Xiapex® är godkänd för behandling av Peyronies sjukdom i USA och som
innehavare av marknadsföringstillståndet har Sobi inlett arbete för ett
godkännande inom EU av Xiapex® för behandlingen av Peyronies sjukdom. Inom EU
är Xiapex godkänt för behandling av Dupuytrens kontraktur.

---

Om Peyronies sjukdom

Peyronies sjukdom orsakas av en kollagenrik, ärrliknande vävnad som bildas på
penisskaftet under huden. Ärrvävnaden får ofta en plackliknande form längs
penis ena sida som senare i sjukdomsförloppet blir hårdare i koncistens och
mindre elastisk, vilket kan orsaka att penis böjs vid erektion. Sjukdomen
resulterar i olika grad av deformitet hos olika patienter, och orsakar därmed
varierande grad av obehag för patienten (inklusive utseende, smärta vid
erektion, nedsatt samlagsfrekvens och möjlighet att genomföra samlag).
Initialt har sjukdomen en inflammatorisk komponent med okänd orsak där
förloppet varierar något, men mindre än 13% läker ut spontant. Efter ungefär
ett år övergår annars sjukdomen i en stabil fas med ett kroniskt
resttillstånd. Incidensen av sjukdomen har beräknats till mellan 3 och 9%,
men tros vara underdiagnosticerad och underbehandlad.

Om Xiapex

Xiapex (kollagenas clostridium histolyticum), är en medicinsk behandling vid
Dupuytrens kontraktur och är ett alternativ till operation som i sig är ett
större och mer komplicerat ingrepp. Xiapex är en kombination av två
renframställda kollagenas som enzymatiskt löser upp strängen och minskar
kontraktionen. Xiapex ges som en lokal injektion direkt i Dupuytrensträngen
och kan genomföras i öppenvården. Ett dygn efter injektionen utförs en
sträckning av fingret.

Utöver godkänd indikation pågår arbete för ett godkännande inom EU av Xiapex
för behandlingen av Peyronies sjukdom, ett tillstånd då förhårdnader
(bindvävsplack) bildas i penis.

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj
specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna
uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550.
Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare
information finns påwww.sobi.com.

Om Sobi Partner Products

Sobi Partner Products (SPP) är en affärsenhet inom Sobi som erbjuder en unik
kommersialiseringsplattform för partners med nisch- och specialprodukter. SPP
erbjuder omfattande kunskaper och lokal erfarenhet genom vår direkta närvaro
över hela EU, Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern och Nordafrika. Vi tillämpar
ett integrerat kommersiellt, medicinskt och marknadstillgångsförhållningssätt
för produkter som möter viktiga otillfredsställda behov, från enskilda
licensprogram till ekonomisk ersättning och full kommersialisering, främst
inom våra kompetensområden.

Om Auxilium

Auxilium Pharmaceuticals, Inc. är ett bioteknikläkemedelsföretag med fokus på
att utveckla och marknadsföra produkter till främst specialiserade
målgrupper. För ytterligare information, besökhttp://www.auxilium.com.

For mer information kontakta

Media relations
Charlotte af Klercker, Sr Communications Manager
T: +46 707 297 327
charlotte.afklercker@sobi.com

Investor relations
Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com

Xiapex vid European Association of Urology kongress
http://hugin.info/134557/R/1777144/606485.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) via Globenewswire

HUG#1777144

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.