Du är här

2014-05-08

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ): Sobi publicerar resultaten för det första kvartalet 2014

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sitt resultat för
det första kvartalet 2014. De totala intäkterna uppgick till 573,3 MSEK
(528,5), en ökning med 8 procent från föregående år. Partner Products stod
för höjdpunkten, med en 70-procentig tillväxt jämfört med första kvartalet
förra året.

Verksamheten i korthet Q1 2014

* Amerikanska läkemedelsmyndigheten godkände Alprolix(TM)
* Fas 3-studie av Kiobrina® nådde inte det primära effektmåttet
* Cometriq(TM) godkändes i Europa för behandling av metastaserande medullär
sköldkörtelcancer
* Kandensiska läkemedelsmyndigheten godkände Alprolix
* Sobi tilldelades EURORDIS Company Award 2014

Finansiell sammanfattning Q1 2014 (2013)

* Totala intäkter uppgick till 573,3 MSEK (528,5)
* Bruttomarginalen var 56 procent (57)
* EBITA uppgick till -287,8 MSEK (61,2)
* EBITA före Kiobrina-nedskrivning 37,1 MSEK
* Likvida medel uppgick till 573,7 MSEK per balansdagen.

"Sobi inledde året med ett starkt första kvartal. Intäkterna ökade med 8
procent jämfört med föregående år och vi levererade de näst högsta
kvartalsintäkterna i företagets historia. Partner Products stod för
höjdpunkten under kvartalet, med en 70-procentig tillväxt jämfört med första
kvartalet förra året. Våra forskningsprojekt nådde flera viktiga milstolpar
under perioden, om än med varierande resultat. Vår fas-3 studie av Kiobrina
nådde inte sitt primära effektmått och vår rapport återspeglar de financiella
konsekvenserna av detta fullt ut," sa Geoffrey McDonough, VD och Koncernchef.
"Strax efter kvartalets slut presenterade vi positiva resultat från fas-3
studien av Eloctate(TM), Kids A-LONG, tillsammans med vår partner Biogen
Idec. Resultaten är ett viktigt steg för att göra en potentiell ny behandling
tillgänglig för vuxna och barn med hemofili A och möjliggör en ansökan om
marknadsföringstillstånd i Europa andra halvan av 2014. Vi är nöjda över att
ha påbörjat egen försäljning av Orfadin i Nordamerika från och med den 1
april och vi förväntar oss att detta kommer att medföra att Orfadin återgår
till normala intäktsnivåer med högre marginaler."

----------------------------------------------------------------
|Nyckeltal |
|Belopp i MSEK Q1 2014 Q1 2013 Helåret 2013 |
|Rörelsens intäkter 573,3 528,5 2 176,7 |
|Bruttoresultat 319,7 302,9 1 284,0 |
|Bruttomarginal 56% 57% 59% |
|EBITA -287,8 61,2 211,0 |
|EBITA före Kiobrina-nedskrivning 37,1 61,2 211,0 |
|EBIT (Rörelseresultat) -358,0 -3,4 -66,6 |
|Periodens resultat -328,7 -12,2 -93,0 |
----------------------------------------------------------------
---

Sobis rapport för det första kvartalet 2014 finns
http://www.sobi.com/Start-Svensk/Investerare--Media/Finansiella-Rapporter/

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt två projekt i sen klinisk
fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och
särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till
2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI)
är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns
www.sobi.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|För mer information vänligen kontakta: |
|Media relations Investor relations |
|Oskar Bosson, Head of Communications Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations |
|T: +46 70 410 71 80 T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135 |
|oskar.bosson@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014.

Sobi publicerar resultaten för det första kvartalet 2014
http://hugin.info/134557/R/1783786/610985.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) via Globenewswire

HUG#1783786

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.