Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-28

Swedol AB: Delårsrapport 1 JANUARI-30 JUNI 2017

Fortsatt lönsam tillväxt och integrationsarbete

Koncernens goda tillväxt har fortsatt under det andra kvartalet.
Integrationsarbetet har fortlöpt och många mindre projekt är redan
genomförda medan flera större projekt går in i sina slutfaser.

Andra kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 776,6 Mkr (523,1).
· Bruttomarginalen uppgick till 38,3 % (38,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 65,6 Mkr (35,7) och
rörelsemarginalen till 8,4 % (6,8).

· Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 3,7 Mkr
(0,0).

· Nettoresultatet uppgick till 48,2 Mkr (26,4) och resultat per
aktie till 0,58 kr1,2 (0,32).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,7 Mkr
(6,1).

· Förvärvet av Grolls ingår i koncernens räkenskaper från och med
den 8 juni 2016 och har således en kraftig påverkan på intäkter och
resultat.

För närmare information, se not 4 i delårsrapporten.
Första halvåret i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 1 449,5 Mkr (888,1).
· Bruttomarginalen uppgick till 38,4 % (38,3).
· Rörelseresultatet uppgick till 94,8 Mkr (45,0) och
rörelsemarginalen till 6,5 % (5,1).

· Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 6,5 Mkr
(0,0).

· Nettoresultatet uppgick till 67,7 Mkr (33,4) och resultat per
aktie till 0,81 kr1,2 (0,40).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,4 Mkr
(26,2).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.
2) Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016.

Viktiga händelser under kvartalet

· Swedols CFO, Lars Axelson, lämnar Swedol för att återgå till
investeringsverksamhet. Lars kommer att vara kvar som CFO tills han
tillträder sin

nya tjänst i slutet av året.
· Den 5 april genomfördes vinstutdelning för räkenskapsåret 2016
med 0,50 kronor per aktie i enlighet med beslut på årsstämman den 29
mars.

· Från och med andra kvartalet 2017 övergår Swedol från att
rapportera ett rörelsesegment till två i enlighet med
divisionsindelningen; Kläder och skydd

samt Verktyg och förnödenheter.
Viktiga händelser efter perioden

· Irene Wisenborn Bellander har rekryterats som ny CFO i Swedol.
Irene tillträder i slutet av året och blir medlem i Swedols
koncernledning.

· Ett arbete med att förenkla bolagsstrukturen i koncernen har
påbörjats. Målet är att förenkla för divisionerna att agera samlat ut
mot kund och

förenkla det adminstrativa flödet.
VD:s kommentar

"Försäljningen drivs fortsatt av en kombination av bra konjunktur och
koncernens förmåga att möta kundernas efterfrågan med ett välriktat
sortiment."

"Swedol strävar att nå en omsättning om cirka 5 miljarder kronor år
2020, vilket förutsätter såväl fortsatt god organisk tillväxt som
förvärv.

Detta ska inte ses som en prognos då vi har som policy att inte lämna
finansiella prognoser, men illustrerar att vi har satt en hög
ambitionsnivå för de närmaste åren."

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se
(http://media.ne.cision.com/l/tdzbqoxd/www.swedol.se/) eller
kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17
clein.ullenvik@swedol.se

Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 511 51 30
lars.axelson@swedol.se

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli
2017 kl. 13:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedol-ab/r/delarsrapport-1-januari-30-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/1061/2319074/705155.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.