Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-31

Swedol AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2016

God omsättnings- och resultatförbättring

Swedols stora omsättningsökning är en kombination av organisk tillväxt
och förvärv av Grolls i linje med den långsiktiga strategin. Den
underliggande marknaden är fortsatt god och Swedol har dragit nytta
av detta genom framgångsrika satsningar, framförallt inom
försäljning. Tilväxten i jämförbara butiker är stark och samtidigt
har lönsamheten förbättrats i förhållande till jämförelseperioden.
Swedol ser goda möjligheter att fortsätta utvecklingen med god
organisk tillväxt kompletterat av förvärv.

Tredje kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 617,8 Mkr (350,1).
· Bruttomarginalen Swedol, exkl. Grolls uppgick till 39,5 % (38,6).
· Rörelseresultatet uppgick till 39,3 Mkr (21,1) och
rörelsemarginalen till 6,4 % (6,0).

· Engångskostnader har belastat rörelseresultatet med 5,8 MSEK
(0,0).

· Nettoresultatet uppgick till 25,7 Mkr (16,2) och resultat per
aktie till 0,31 kr1,2 (0,19).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24,8 Mkr
(32,2).

Januari-september i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 1 505,9 Mkr (1 079,5).
· Bruttomarginalen Swedol, exkl. Grolls uppgick 38,3 % (38,1).
· Rörelseresultatet uppgick till 84,3 Mkr (46,8) och
rörelsemarginalen till 5,6 % (4,3).

· Engångs- och förvärvskostnader har belastat rörelseresultatet med
12,8 MSEK (0,0).

· Nettoresultatet uppgick till 59,1Mkr (35,7) och resultat per
aktie till 0,71 kr1,2 (0,43).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 Mkr
(61,5).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

2) Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016.

Viktiga händelser

Swedol genomförde en företrädesemission, efter godkännande av en extra
bolagsstämma den 8 augusti, vilket innebar ett kapitaltillskott om
cirka 312 Mkr.

Lars Axelson tillträdde som ny CFO och medlem i Swedols
koncernledning.

Dan-Åke Larsson tillträdde som Tillförordnad VD i Swedols dotterbolag
Björnkläder Intressenter AB ("Grolls") och blev medlem i Swedols
koncernledning.

VD's kommentar

"Den nya Swedolkoncernen har fått en bra start. Volymer och marginaler
ökar. Integrationen av Grolls går enligt plan och vi ser stora
möjligheter att från en delvis ny plattform skapa en än mer lönsam
och växande affär. Det finns ett driv och en initiativrikedom hos
såväl Swedol som Grolls som bådar gott.

Swedol har alltid haft en stark finansiell ställning och hög
handlingsberedskap. Med företrädesemissionen om drygt 300 Mkr som
genomfördes framgångsrikt under det tredje kvartalet bibehåller vi
vår goda soliditet och skapar förutsättningar för fortsatt organisk
tillväxt och nya förvärv."

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se
(http://media.ne.cision.com/l/tdzbqoxd/www.swedol.se/) eller
kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17
clein.ullenvik@swedol.se

Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 511 51 30
lars.axelson@swedol.se

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt
sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare
effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns
huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri
och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och
totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under
varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den
nya Swedol koncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6
miljarder för år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ
Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
oktober 2016 klockan 13.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedol-ab/r/delarsrapport-1-januari-30-septemb...
http://mb.cision.com/Main/1061/2112483/582906.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.