Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-11

SwedSec Licensiering AB: SwedSec varnar kontorschef

Kontorschefen har beviljat kredit till närstående och angett osann
uppgift om inkomstförhållanden.

I början av 2017 beviljade kontorschefen bolån för sin son och dennes
sambo. I samband med en kontroll framkom det också att hon angett att
sonens sambo hade en fast anställning, trots att det inte var
korrekt.

Kontorschefen har i och med detta brutit mot företagets jävsregler i
kreditinstruktionen och i uppförandekoden. Agerandet strider även mot
Finansinspektionens allmänna råd om kreditriskhantering i
kreditinstitut och värdepappersinstitut. Dessa regler har till syfte
att undvika situationer när förtroendet för den anställdes
opartiskhet kan ifrågasättas.

SwedSecs disciplinnämnd anser att överträdelserna är allvarliga,
särskilt med tanke på att hon hade en chefsroll. Det får inte heller
förekomma inom ramen för den licensierade verksamheten att anställda
anger oriktiga uppgifter om kredittagares inkomstförhållanden. Enligt
disciplinnämndens praxis föreligger det grund för återkallelse av
licensen. Eftersom det varit fråga om en enstaka händelse anser
nämnden - med viss tvekan - att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här
>> (http://www.swedsec.se/index.php/download_file/1103/)

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad
och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom
licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 180 företag är
anslutna till SwedSec och ca 22 500 av deras anställda är
SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska
Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står
under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på
värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt
www.fondhandlarna.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/swedsec-varnar-konto...
http://mb.cision.com/Main/870/2343669/720527.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.