Du är här

2017-08-25

Swemet: Delårsrapport för Swemet januari - juni 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR SWEMET JANUARI - JUNI 2017

1 januari - 30 juni 2017
Nettoomsättningen ökade till 6568 (4865) TSEK
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1869 (-1048) TSEK
Periodens resultat uppgick till -2925 (-2139) TSEK
Resultat per aktie -0,19 (-0,17) SEK

VDs Kommentar

Swemet AB har arbetat intensivt med att positionera bolaget inför vad som komma skall på marknaden för elmätare i Sverige.

I oktober kommer det beslut från Ei (Energimarknadsinspektionen) på vilka krav som gäller för mätare och system. Marknaden är lite avvaktande inför den slutliga skrivelsen men klart är att de 5 miljoner mätarna i Sverige ska vara utbytta senast 1 januari 2025. Totalt marknadsvärde under perioden förväntas vara 12-15 miljarder SEK. Hälften av marknaden utgörs av de tre stora nätbolagen Vattenfall, Ellevio och Eon.

Swemet har för närvarande 13 nätbolag i prospektlistan med sammanlagt drygt 200 000 mätare.

Swemet har ett distributörsavtal med ZTE (*se nedan) men har sidoavtal gällande Ellevio och Eon där Swemet har rollen som agent. ZTE har levererat svar på RFQ (Request for quote) till båda nätbolagen. ZTE har därefter blivit godkända att som Prime-leverantör lämna offert till Ellevio. Swemet kommer att ha en kvalitetskontrollerade roll i de utrullningar som kommer att tilldelas ZTE.

Ett långt framskridet förvärvsförsök som fick avbrytas med anledning av att parterna inte kunde enas om priset i uppgörelsen har medfört en del extra kostnader.

Sala-Heby upphandlingen blev överklagad och överklagan bifölls av Förvaltningsrätten.
Ny upphandlingsprocess är inledd och det är en "förhandlad upphandling" som är aviserad. Nytt anbud ska vara inlämnat från utvalda leverantörer senast 28 augusti. Swemet kommer att, bland andra utvalda leverantörer, lämna ny offert. I övrigt vill bolaget av upphandlingstekniska skäl inte kommentera affären förrän det är klart. Bolaget har en fortsatt bra position för att få ordern.

Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på Swemets hemsida (www.swemet.se http://www.swemet.se ) samt bilagt till detta pressmeddelande.

Linköping 2017-08-25

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se mailto:jan.axelsson@swemet.se

Anders Norling, Styrelseordförande
Telefon: +46 733451498
E-post: anholding@gmail.com mailto:anholding@gmail.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Swemet Pressrelease 2017-08-25.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20935
Swemet Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20936

Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

* Om ZTE Corporation
ZTE Corporation är en ledande global leverantör av telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar.
Grundat 1985, ZTE är noterat på både Hong Kong och Shenzhen börserna. ZTE har ett av branschens mest omfattande sortiment och end-to-end-lösningar, som täcker alla sektorer i inom kommunikation, smart phones, wireless, bredbandsmodem&accesspunkter, tjänsteplattformar, energi, terminaler och professionella tjänster.
ZTE levererar innovativ teknik till kunder i mer än 140 länder och sysselsätter över 30.000 anställda inom forskning och utveckling.
ZTE omsatte mer än 100 miljarder SEK år 2015. Tio procent av företagets årliga intäkter återinvesteras i FoU.
Framöver kommer ZTE fortsätta att driva utvecklingen av den globala kommunikationsbranschen och utvecklingen av Smart City lösningar globalt.
www.zte.com.cn http://www.zte.com.cn

Om Swemet
Swemets affärsid är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalit. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se http://www.swemet.se .

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.