Du är här

2018-08-28

Sydsvenska Hem: Bokslutskommuniké för perioden juli 2017 - juni 2018

Sydsvenska Hem AB (publ) höjer utdelningen till 7,6 (7,5) kr per
aktie.

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 45
063 (43 286) tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 34 435
(33 859) tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 31 492
tkr (28 035) varav

18 078 tkr (14 410) avser orealiserade värdeförändringar på
fastigheterna.

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 33 633 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till
744 200 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 247 352 tkr ger en soliditet
på 31,7 %.

För perioden april - juni 2018

Hyresintäkter för perioden 2018-04-01 till 2018-06-30 uppgick till 11
946 (12 158) tkr.

Driftnetto för perioden 2018-04-01 till 2018-06-30 uppgick till 9 035
(9 779) tkr.

Resultat för perioden 2018-04-01 till 2018-06-30 uppgick till till 9
461 tkr (17 414) varav 5 100 tkr (14 410)

avser orealiserade värdeförändringar på fastigheterna.

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 33 633 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till
744 200 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 247 352 tkr ger en soliditet
på 31,7 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt
äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015
och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga
hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i uthyrbar
area, fördelat över fem förvaltningsobjekt och är idag fullt uthyrt.
Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den
femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av
Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på
AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sydsvenska-hem/r/bokslutskommunike-for-periode...
http://mb.cision.com/Main/14154/2601808/898595.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.