Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Sydsvenska Hem: Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017 Sydsvenska Hem AB (publ)

Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017

Sydsvenska Hem AB (publ)

559038-4177

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt
uthyrt fastighetsbestånd. Bolaget tillträdde den 1 mars förskolan i
Kävlinge och har nu tillträtt alla de fem förvärvade fastigheterna.

Bolaget bildades den 2 december 2015 och var vilande fram till att
fastigheterna förvärvades under våren 2016. Historiska jämförelsetal
för perioden föregående år saknas därmed.

Juli 2016 - mars
ja 2017
n 201
7-
mars
2017

Totala
tillgångar, tkr 742 731

742
731
Nettoomsättning,
tkr* 31 128

8 980

Likvida medel,
tkr 27 803

27
803
Resultat efter
skatt, tkr 10 752

1 630

Resultat per
aktie, kr
4,48

0,6
8

*Tillträdet av Kävlinge Fastighets AB samt periodiseringar har
påverkat kvartalet. För hela perioden ligger intäkter och kostnader i
nivå med förväntan.

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 400 000
stamaktier.

Rapportkalender

1. 2017-05-23, kvartalsredogörelse Q3 2016/2017
2. 2017-08-29, bokslutskommuniké 2016/2017
3. 2017-10-02, årsstämma
4. 2017-11-28, kvartalsredogörelse Q1 2017/2018

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt
äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i
december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och
offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i
uthyrbar area, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag fullt
uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016
och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget förvaltas
av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på
AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ida Fransson, VD +46 8 402 53 83, ida.fransson@paretosec.com

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Eller gå in på www.sydsvenskahem.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sydsvenska-hem/r/kvartalsredogorelse-for-perio...
http://mb.cision.com/Main/14154/2272282/678848.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.