Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

SynAct: Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 21 mars 2019, hölls bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades
med erforderlig majoritet.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade att Terje Kalland och John Haurum nyväljs som
styrelseledamöter. Vidare noterades att befintliga styrelseledamöter
utom Lars Adlersson och Charlotte Edenius, som begärt utträde,
kvarstår i styrelsen.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Gammal lydelse |Ny lydelse |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 1 |§ 1 FöretagsnamnBolagets |
|FirmaBolagets firma är |företagsnamn är SynAct Pharma AB. Bolaget är |
|SynAct Pharma AB. Bolaget |publikt (publ). |
|är publikt (publ). | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 4 |§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet |
|AktiekapitalAktiekapitalet|skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200|
|skall utgöra lägst 600 000|000 kronor. |
|kronor och högst 2 400 000| |
|kronor. | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 5 |§ 5 Antal aktierAntalet aktier |
|Antal aktierAntalet aktier|skall vara lägst 14 400 000 och högst 57 600 000 |
|skall vara lägst 4 800 000|stycken. |
|och högst 19 200 000 | |
|stycken. | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 8 |§ 8 Kallelse till |
|Kallelse till |bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall alltid|
|bolagsstämmaKallelse till |ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar|
|bolagsstämma skall alltid |och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall|
|ske genom annonsering i |annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av |
|Post- och Inrikes |Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering |
|Tidningar och på bolagets |istället ske genom Dagens Industri.Bolagsstämman |
|webbplats. Att kallelse |kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt |
|skett skall annonseras i |säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm län |
|Svenska Dagbladet. Om |eller i Malmö kommun, Skåne län. |
|utgivningen av Svenska | |
|Dagbladet skulle upphöra | |
|skall annonsering istället| |
|ske genom Dagens | |
|Industri.Bolagsstämman | |
|kan, förutom på den ort | |
|där styrelsen har sitt | |
|säte, hållas i Stockholm | |
|kommun, Stockholm län. | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen
utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

Lund i mars 2019

SynAct Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67 Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom
inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad
på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta
försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära
syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/synact/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/14427/2768175/1011089.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.