Du är här

2017-08-24

SyntheticMR AB: Delårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet, april - juni 2017

· Nettoomsättningen ökade med 58 % och uppgick till 5 657 Tkr (3 573
Tkr)

· Rörelseresultat uppgick till 34 Tkr (-403 Tkr)
· Resultat efter skatt uppgick till 1 Tkr (-449 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,11 kr)
Första halvåret, januari - juni 2017

· Nettoomsättningen ökade med 137 % och uppgick till 14 846 Tkr (6
274 Tkr)

· Rörelseresultat uppgick till 3 535 Tkr (-1 573 Tkr)
· Resultat efter skatt uppgick till 2 708 Tkr (-1 619 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till 0,67 kr (-0,40 kr)
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 12 665 Tkr (6 566
Tkr)

Väsentliga händelser under kvartal 2
Marknad och försäljning

SyntheticMRs funktion REMyDI, automatisk volymbestämning av myelin i
hjärnan, är CE-märkt för klinisk användning i Europa. Att kunna
kvantifiera myelin möjliggör för läkaren att följa
myeliniseringsprocessen i hjärnan hos barn samt nedbrytning av myelin
i samband med neurodegenerativa sjukdomar hos vuxna, exempelvis
multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

Väsentliga händelser under kvartal 1

Marknad och försäljning

Siemens Healthineers, som SyntheticMR tidigare skrivit avtal med, har
i ett pressmeddelande kommunicerat deras avsikt att etablera ett
globalt "Digitalt ekosystem" för att driva på den digitala
utvecklingen inom sjuk, - och hälsovården. SyntheticMR är en av de
partner som man valt att lyfta fram i samband med denna lansering.

Mattias Vågberg, läkare vid Neurologiska kliniken på Norrlands
universitetssjukhus, har i sin framlagda avhandling bekräftat att
nedbrytning av nervvävnad sker i ökad takt hos patienter med den
neurologiska sjukdomen MS. I avhandlingen utvärderades 3 olika
undersökningsmetoder där man med hjälp av magnetkamera mäter
nedbrytningen och därmed sjukdomens skadeverkningar. Av de olika
metoderna som utvärderades var SyMAP, från SyntheticMR, den metod som
bäst överensstämde med den referensmetod som forskarna använde.

Övriga väsentliga händelser

I mars tillträdde Jonas Hurtig som Head of Marketing and Commercial
Affairs. Jonas kommer närmast från Saab där han senast var VP Head of
Brand Management and Marketing Communication.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

SyntheticMR har signerat ett tilläggsavtal avseende Siemens digitala
ekosystem. Avtalet innebär att Siemens kunder kommer kunna licensiera
en bättre integrerad version av SyMRI än tidigare.

VD har ordet

Det är med glädje jag kan rapportera att vi för 11:e kvartalet i rad
ser en försäljningstillväxt i jämförelse med motsvarande period
föregående år. Vidare så kan jag konstatera att vi för fjärde
kvartalet i rad redovisar ett positivt rörelseresultat.

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 5 657 tkr, en
ökning med 58 procent i jämförelse med samma period föregående år.
För första halvåret summerar vi en omsättning som uppgår till 14 846
tkr vilket är en ökning med 137 procent i jämförelse med samma period
föregående år.

GE har det fulla ansvaret för MAGiC och dess försäljning mot slutkund.
Våra försäljningssiffror varierar beroende på när i tiden GE
levererar nya MR-system och uppgraderingar. Vi ser fortsatt positivt
på försäljningsutvecklingen av MAGiC och vårt samarbete med GE för
att etablera MAGiC på den globala marknaden.

Tidigare i år kommunicerade Siemens Healthineers att de kommer lansera
sitt "digitala ekosystem" som möjliggör att innovativa tjänster och
applikationerna snabbare kan nå ut till sjukhus och kliniker. I
samband med detta presenterades SyntheticMR som en viktig partner.
Efter periodens utgång har vi signerat ett tilläggsavtal avseende
Siemens digitala ekosystem. Avtalet innebär att Siemens kunder kommer
kunna licensiera en bättre integrerad version av SyMRI än tidigare.
Intäkter från avtalet kommer att dröja till kommande år, då
ekosystemet lanseras på marknaden. Detta visar ytterligare på att
Siemens ser SyntheticMR som en prioriterad partner med produkter som
tilltalar deras kunder.

Utöver MAGiC, som marknadsförs av GE, kommer vår försäljning av SyMRI
till stor del ske tillsammans med Siemens och Philips. Det är därför
vårt fokus att fortsätta bygga relationer med deras lokala sälj- och
marknadsföringsorganisationer för att på så sätt öka antalet affärer.

Vi har under perioden initierat utökade marknadsföringsinsatser. SyMRI
är en nischad produkt på en global marknad, varför vi arbetar med en
fokuserad marknadsföringsstrategi i syfte att nå ut med vårt budskap
till slutkunder. Detta sker främst genom digital marknadsföring med
syftet att stärka kännedomen om bolaget och erbjudandet.

Stefan Tell

VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef
och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13
39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/delarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/11663/2332184/713253.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.