Du är här

2017-08-24

Systemair AB: Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2017

Pressmeddelande 24 augusti 2017

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 24 augusti 2017
i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med
styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kr (2,00) per aktie i
utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 28 augusti
2017. Utdelningen skall betalas ut den torsdagen den 31 augusti 2017 genom
Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Carina
Andersson, Gerald Engström, Svein Nilsen, Patrik Nolåker och nyval av Hans
Peter Fuchs.
Hans Peter Fuchs är född 1961 och har en examen i nationalekonomi från
Johannes Gutenberg universitetet i Mainz. Hans Peter är sedan 2008 CFO för
ebm-papst Group och har tidigare haft ledande befattningar inom bl.a. Atmel,
en tillverkare av halvledare. Gerald Engström valdes till styrelsens
ordförande.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsens totala arvode ska vara oförändrat och uppgå
till 2 250 000 kronor (2 250 000), varav 550 000 kronor (550 000) ska
tillfalla styrelsens ordförande och 275 000 kronor (275 000) vardera ska
tillfalla stämmovalda ledamöter. För styrelsens ordförande fastställdes
dessutom ett extra arvode om 600 000 kronor (600 000) för arbete med bolagets
förvärvs- och investerarfrågor.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222 440 13, +46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.com

Notera
:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en
engelsk version för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 17.00.
Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i
Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget
omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande
cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat
positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga
tillväxten uppgått till cirka 10 procent.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens
produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och
Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i
Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal
bolag.

Pressrelease_Systemair_Årsstämma_2017_SE
http://hugin.info/138279/R/2129172/813247.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Systemair AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.