Du är här

2018-08-31

Systemair AB: Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2018

Pressmeddelande 31 augusti 2018

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 30 augusti 2018
i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 83 aktieägare närvarande
som representerade 88,4% av det totala antalet röster och aktier. Stämman
beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning

Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kr (2,00) per aktie i
utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 3 september
2018. Utdelningen skall utbetalas torsdagen den 6 september 2018 genom
Euroclear Sweden AB's försorg.

Styrelse

Stämman följde valberedningens förslag och omvalde samtliga styrelseledamöter,
det vill säga Carina Andersson, Gerald Engström, Svein Nilsen, Patrik Nolåker
samt Hans Peter Fuchs. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande.

Valberedning

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre
röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt aktieboken per
den 31 januari 2019, för att vardera utse en representant till
valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till
högst tio procent av antalet aktier i bolaget, vid tidpunkten för årsstämman
2018. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares
företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av
företagsförvärv.

För ytterligare information kontakta:

Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222 440 13, +46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.com

Notera: Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för
offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 16.15.
Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i
Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget
omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande
cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat
positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga
tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens
produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och
Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i
Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal
bolag.

Pressrelease_Systemair_Årsstämma_2018_SE
http://hugin.info/138279/R/2213667/863465.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Systemair AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.