Du är här

2018-07-13

TagMaster AB: Delårsrapport januari till juni 2018

Starkt kassaflöde i kvartalet

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 0,4% till 50,7
Mkr (50,5)

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 3,4 Mkr (5,2), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 6,7% (10,3)

· Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 Mkr (4,1)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,02)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,6 Mkr
(4,3)

Första halvåret

· Nettoomsättningen ökade under perioden med 16,3% till 107,7 Mkr
(92,6)

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 8,6 Mkr (10,0), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 8,0% (10,8)

· Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (7,1)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (0,04)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 Mkr
(11,6)

VD - kommentar

Under kvartalet har ett omfattande förändringsarbete pågått, trots
detta redovisar vi ett starkt kassaflöde och ett godkänt resultat.

Balogh har haft ett bra kvartal med försäljning i linje med budget och
ett resultat något över budget. Vi har fortsatt trimma och ändra i
organisationen och from september så räknar vi med att
personalkostnaderna ska minska ytterligare med ca 1,5 MSEK på
årsbasis. Med en kostnadseffektiv organisation ska vi fortsatt kunna
leverera god lönsamhet även med lägre volymer och kommer framöver att
fokusera på att förstärka försäljningsorganisationen med ytterligare
säljare.

TagMaster har haft ett kvartal i linje med förväntan med fortsatt
mycket utvecklingsarbete kring våra nya produkter för
vägtullslösningar som beräknas vara klara under Q4. Den amerikanska
marknaden har fortsatt varit bra men med en viss avmattning under
slutet av kvartalet. Den indiska marknaden har varit avvaktande i
väntan på våra nya vägtullsprodukter. Tagmaster har påbörjat
lanseringen av CA Traffics produkter på den nordiska marknader och på
medellång sikt så ser vi en bra tillväxt för oss på denna marknad,
framförallt inom lösningar för att hantera cykelflöden.

Bägge våra engelska verksamheter, CitySync och CA Traffic har under
kvartalet levererat under plan och vi har därför ytterligare arbetat
med våra kostnader och med synergier mellan bolagen. Vi har under
kvartalet dragit ner ytterligare på personal och vi bedömer att
kostnadsbesparingarna på ca 3,5 MSEK på årsbasis ska få fullt utslag
under Q3. Vi kommer även i England att återinvestera delar av
kostnadsbesparingarna i utökade säljresurser för att bättre kunna ta
tillvara på kommande affärsmöjligheter. Vi ser flertalet spännande
projekt och vi ser att flera städer börjar titta på att använda ANPR
system för att hantera miljözoner, exempelvis för klassificering av
olika biltyper samt för att beräkna utsläppsrisker. Vår kärnkompetens
(ANPR) inom algoritmutveckling och inom neurala nätverk (AI) passar
väldigt bra för just denna typ av framtida projekt.

Magsys har fortsatt arbetet med att lansera CA Traffics produkter på
den franska marknader med bra intresse och vi börjar nu testa
CitySyncs nya ANPR produkter för att övervaka trafikflöden på olika
ställen i Frankrike. Både CA Traffic och CitySync bygger tillsammans
med Magsys lösningar av våra olika produkter och synergier utvecklas
löpande.

Både TagMaster och Balogh har haft Rail affärer något över budget
under kvartalet. Vi ser dock framför oss en lägre nivå för helåret
jämfört med fjolåret som var ett exceptionellt starkt år för vår
Rail-försäljning. Balogh har i liten skala påbörjat leveranser av sin
nya SIL4 produktplattform och TagMaster har under kvartalet fått
affärer på sin nya RailTag från London Underground projektet.

Vi har kommit långt i arbetet med integreringen av våra gjorda förvärv
men som alltid så har vi fortfarande arbete kvar att göra och det är
värt att påpeka att variationen kan vara märkbar mellan kvartal och
år då bl.a. vår Rail affär är volatil till sin karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden
finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl.
8.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och
säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar
& kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer.
TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail
Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic
& Magsys med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet,
säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom
Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i
China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och
Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och
systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor
i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på
Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är
Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tagmaster-ab/r/delarsrapport-januari-till-juni...
http://mb.cision.com/Main/1590/2574153/877760.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.