Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

TagMaster AB: Delårsrapport januari till september 2017

Pressmeddelande, Stockholm, 27 oktober 2017

Fortsatt lönsam tillväxt

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 57,2% till 45,0
Mkr (28,6)

· Rörelseresultatet (EBITDA) ökade under tredje kvartalet med 135,3%
till 4,0 Mkr (1,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,0% (6,0)

· Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 Mkr (-0,1)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (-0,00)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 Mkr
(1,0)

Januari - september

· Nettoomsättningen ökade under perioden med 86,2% till 137,5 Mkr
(73,8)

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 14,1 Mkr (-1,2), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 10,2% (-1,6)

· Resultatet efter skatt uppgick till 9,5 Mkr (-4,4)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (-0,03)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,8 Mkr
(-1,2)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· TagMaster avser förvärva Magsys i Frankrike. Magsys omsätter ca 25
Mkr på årsbasis med ett positivt rörelseresultat och förvärvet
förväntas kunna slutföras innan årets slut

VD - kommentar

Vår försäljning under tredje kvartalet har präglats av
semestermånaderna men med acceptabla volymer för TagMaster, Balogh
och CitySync. Ca Traffic har under perioden märkt av det
förändringsarbete som påbörjats efter övertagandet.

Under kvartalet har vårt förändringsarbete inom Balogh fortsatt och vi
börjar se en förbättring rörande både volymer och resultat. Vi
bedömer att arbetet ska vara färdigt under början på 2018 vilket är
något senare än tidigare kommunicerat. Förändringsarbetet syftar till
att sänka både personalkostnader och övriga kostnader, minska
bolagets produktflora samt förenkla affärsprocesserna.

CitySync har vunnit och påbörjat ett antal parkeringsprojekt med flera
större internationella kunder och leveranser har fortsatt under
kvartalet. Vi ser en stark trend bl.a. i Skandinavien att ANPR
system blir en nyckelkomponent i framtidens parkeringssystem,
"free-flow parkering", där barriärer och biljettautomater försvinner.

CA Traffic har under kvartalet påbörjat ett förändringsarbete som
syftar till att göra affären mer skalbar och lönsammare även vid
lägre försäljningsvolymer. Vi outsourcar produktionen/
sammansättningen och förenklar produktutbudet samt satsar mer på de
nya och lönsammare produkterna som även bättre lämpar sig för
exportmarknaderna. Vi har flyttat ANPR utvecklingen till samma
lokaler som CitySync och får därigenom en bättre skalbarhet i vårt
framtida utvecklingsarbete. Kvarvarande verksamhet kommer att flytta
till mindre och modernare lokaler i Aylesbury. Vi bedömer att
förändringsarbetet ska vara färdigt under andra kvartalet 2018.

Vår Rail affär har varit något lägre under kvartalet och vi ser även
framför oss en något lägre nivå för de kommande kvartalen. Vi kommer
under fjärde kvartalet påbörja mindre leveranser av vår nya RailTag,
med 20 års livslängd. Vi ser redan indikationer på att vi genom vårt
förvärv av Balogh kommer kunna utöka vårt totala erbjudande till Rail
marknaden och att våra kompletterande produktsortiment mottas
positivt av våra gemensamma kunder. Balogh har under perioden haft
ett något mindre flöde av nya projekt för leverans 2017 och 2018 men
vi förväntar oss att volymerna ökar i början av 2018 då främst drivet
av vårt nya, förenklade och uppgraderade, produktsortiment.

Vår Traffic affär har haft en acceptabel volymutveckling under
kvartalet med fortsatt positiv marginalutveckling. Den amerikanska
marknaden har fortsatt bra och den indiska marknaden har varit stark
inom produkter för vägtullslösningar. Vi utökar även takten rörande
arbetet med att utveckla fler produkter inom både RFID och ANPR och
flera av dessa kommer att lanseras redan under första halvan av 2018.

Vårt rörelseresultat på 4,0 Mkr (1,7) och vårt kassaflöde från den
löpande verksamheten på 4,3 (1,0) är glädjande men vi har fortfarande
arbete kvar att göra och det är värt att påpeka att variationen kan
vara märkbar mellan kvartal då vår Rail affär är volatil till sin
karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden
finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl.
8.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och
säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på
radio, radar & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer.
TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail
Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh & CA
Traffic, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet,
säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom
Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i
China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och
Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer
och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor
i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på
First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium
AB. www.tagmaster.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tagmaster-ab/r/delarsrapport-januari-till-sept...
http://mb.cision.com/Main/1590/2377313/742824.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.