Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

TagMaster AB: Delårsrapport januari till september 2018

Pressmeddelande, Stockholm, 25 oktober, 2018

Framgångsrikt arbete med kostnadssänkningar

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med 2,6% till
43,8 Mkr (45,0)

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 3,2 Mkr (4,0), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 7,3% (9,0)

· Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (2,3)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,01)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 Mkr
(4,3)

· Via ett nybildat bolag förvärvas den 30 augusti alla tillgångar
hänförliga till IoT specialisten Hikobs sensorprodukter,
nätverkssystem och deras data- och insamlingsplattform samt relevant
personal som är baserade i Grenoble (Frankrike). Köpeskillingen
uppgick till cirka 1 M€ och finansieras via egna bankmedel.

Januari - september

· Nettoomsättningen ökade under perioden med 10,2% till 151,5 Mkr
(137,5)

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 11,8 Mkr (14,1), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 7,8% (10,2)

· Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 Mkr (9,5)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (0,05)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 Mkr
(15,8)

VD - kommentar

Vår försäljning under kvartalet har präglats av semestermånaderna och
av att vi tagit bort vissa produkt/tjänsteområden, med lägre
marginaler, för att förenkla vår verksamhet. Tidigare gjorda
neddragningar börjar ge resultat och visar sig i en lägre
kostnadsnivå. Kassaflödet har påverkats negativt av utbetalningar på
ca 4 MSEK hänförliga till tidigare annonserade personaldragningar.

Våra engelska verksamheter, CA Traffic och CitySync, börjar skörda
frukterna av den pågående integrationen men har fortfarande en bit
kvar för att nå upp till våra lönsamhetsmål. Kostnadsbesparingarna är
i princip färdiga och vi arbetar vidare med att utöka våra sälj- och
marknadsresurser.

Våra franska verksamheter har under perioden visat tillfredställande
momentum där Balogh fortsatt visar en bra utveckling.
Personalminskningarna inom Balogh är i princip slutförda och vi har
snart en önskvärd kostnadsnivå på organisationen som kan leverera bra
lönsamhet även vid lägre försäljningsnivåer. Magsys har tagit flera
projekt med CA Traffics lösningar på den franska marknaden och har
även påbörjat introduktionen av CA Traffics managementsystem för
trafiklösningar. Franska staten har ambitionen att öka anslagen för
att främja cykeltrafik i städerna och Magsys och CA Traffic kommer
tillsammans erbjuda lösningar och vara en del av denna spännande
marknad. CitySyncs produkter har anpassats till franska marknaden och
kan nu marknadsföras i full skala.

Vårt förvärv av Hikob förstärker vår närvaro ytterligare, på den
franska marknaden för Smarta städer, och deras IoT produkter är ett
strategiskt viktigt komplement till både våra parkeringslösningar och
till våra trafiklösningar. Hikob är en av pionjärerna av
sensorprodukter för användning tillsammans med laddstationer, för
elbilar, och man arbetar även med sensorer för miljö och väder. Vi
ser framför oss att Hikobs produkter ska säljas av CA Traffic i UK,
av TagMaster i Norden och att vissa av gruppens internationella
säljkanaler kan börja sälja Hikobs produkter under 2019.

I Frankrike har vi påbörjat rekryteringar för att förstärka våra sälj-
och marknadsresurser

TagMaster har haft ett kvartal i linje med förväntan, med hänsyn till
att vår railförsäljning är lägre under 2018, med fortsatt mycket
utvecklingsarbete kring våra nya produkter för vägtullslösningar som
beräknas vara klara under Q4. Tagmaster fortsätter med lanseringen av
CA Traffics, nu även av Hikobs, produkter på den nordiska marknader
och på medellång sikt så ser vi en bra tillväxt på denna marknad.

Vi har kommit långt i arbetet med integreringen av våra gjorda förvärv
men det är värt att påpeka att volymvariationen kan vara märkbar
mellan kvartal och år då bl.a. vår Rail affär är volatil till sin
karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden
finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl.
8.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och
säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar
& kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer.
TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail
Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic,
Magsys & Hikob med innovativa mobility lösningar för att öka
effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen
på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade
agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa,
Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av
partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har
sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och
aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters
certifierade rådgivare är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tagmaster-ab/r/delarsrapport-januari-till-sept...
http://mb.cision.com/Main/1590/2654007/932631.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.