Du är här

2017-09-14

TalkPool AG: Inbjudan till extra bolagsstämma för TalkPool AG

Aktieägarna i TalkPool AG (TalkPool SA) (TalkPool Ltd.) (TalkPool
Inc.) är välkomna att delta i bolagsstämman på Tisdag den 19
september 2017 klockan 10:00 i restaurang Va Bene, Gäuggelistrasse
60, 7000 Chur, Schweiz

AGENDA

1. Upphävande av beslut som antogs vid årsstämman den 21 jun 2017
angående ökning av ordinärt kapital, som i Schweiz förfaller efter 3
månader (punkt 7 på dåvarande dagordningen)

Styrelsens förslag: Godkännande av ansökan
2. Upphävande av beslut som antogs på årsstämman den 21 Juni 2017
angående ökning av autoriserat kapital, som i Schweiz förfaller efter
2 år (punkt 8 på dåvarande dagordningen)

Förvaltningsrådets förslag: Godkännande av ansökan
3. Ordinär kapitalökning
Styrelsen föreslår en ordinarie kapitalökning enligt följande
premisser:

3.1 Ökning av aktiekapitalet från CHF 149'611,10 med högst CHF
74'805,55 till totalt högst CHF 224'416,65 genom att utfärda högst
1'496'111 registrerade aktier med ett nominellt värde av CHF 0,05

3.2 Emissionspriset är 22 kronor per aktie
3.3 De nya aktier som ska emitteras har rätt till utdelning från och
med den 1 januari 2017

3.4 De nya aktier som ska utfärdas har inga förköpsprivilegier
3.5 Betalningen för de nyemitterade aktierna skall ske kontant eller
genom kvittning av skuld

3.6 De nya aktier som ska utfärdas är inte föremål för några
överföringsbegränsningar

3.7 Existerande aktieägares teckningsrätter är uteslutna. De nya
aktierna ska fördelas av styrelsen i bästa intresse för företaget.
Följande sekvens skall följas vid tilldelningen:

- Aktieägare i förhållande till deras aktieägande i pengar
- Fordringsägare i bolaget genom avräkning
- Nya aktieägare i pengar
Förklaring från styrelsen: På grund av styrelsens skyldighet att i
första hand ta hänsyn till teckningar från befintliga aktieägare är
deras teckningsrätter indirekt skyddade.

3.8 Styrelsen ska genomföra kapitalökningen och registrera den med
handelsregistret inom tre månader.

4. Auktoriserad kapitalökning
Styrelsen föreslår följande auktoriserade kapital för emission av upp
till 1.496.111 registrerade aktier med ett nominellt värde om CHF
0,05 i enlighet med följande nya artikel 3a i bolagsordningen:

"Art. 3a
After completion of the ordinary capital increase approved at the
ordinary general meeting on 21 June 2017, the Board of Directors is
authorised to increase the company's share capital within a period of
two years by a maximum of half the capital after the ordinary capital
increase from 24 May 2017 (max. CHF 112,208.00) by issuing a maximum
of 2,244,160, registered shares, to be fully paid up, with a nominal
value of CHF 0.05 each.

150,000 new registered shares, to be fully paid up, with a nominal
value of CHF 0.05 each are being issued at a maximum issue amount of
SEK 36.00 (Swedish krona) and being paid up by offsetting them
against the loans granted to the company (convertible option) in
accordance with the agreements concluded with the lenders. The
shareholders at that time cannot exercise a subscription right.
Shares not acquired by the creditors must be allocated to the
shareholders at that time based on the proportion of the shares in
their ownership at that time. Shares not acquired by the shareholders
at that time must be used to serve the interests of the company.

With regard to the remaining shares, the Board of Directors is
authorised to limit or exclude the subscription right of the
shareholders and grant it to third parties if the new shares are to
be used (i) for the acquisition of companies, parts of companies,
holdings or other investment projects of the company, (ii) for
financing or refinancing the acquisition of companies, parts of
companies, holdings or other investment projects of the company,
(iii) for the national and international placement of shares and (iv)
for expanding the circle of shareholders. Shares for which
subscription rights are granted but not exercised must be used to
serve the interests of the company.

Ökningen kan ske genom en fast övertagande eller i delbelopp i pengar
eller genom avräkning. Styrelsen bemyndigas att bestämma
emissionskursen för aktierna, arten av bidraget och datumet för
utdelningsrätten.

5. Uppdatering av stadgarna
Beslut om ändringar i bolagsordningen som följer av genomförandet av
bestämmelserna i schweiziska "Ordningen för överlåtelse av aktiebolag
(VegüV)".

Styrelsen föreslår att artikel 18 i bolagsordningen ändras och
omarbetas enligt följande:

"Art. 18 Compensation Committee
The Compensation Committee consists of at least two members of the
Board of Directors. Each member of the Compensation Committee is
elected individually by the general meeting for a term of office
lasting until the end of the next ordinary general meeting. Members
of the Compensation Committee whose term of office expires may be
re-elected immediately. For vacancies on the Compensation Committee,
the Board of Directors may appoint members from within its own ranks
to serve the remaining term of the missing members.

The Compensation Committee constitutes itself and elects a Chair from
among its members. It appoints a secretary, who does not have to be a
member of the Board of Directors. The Compensation Committee assists
the Board of Directors in establishing and reviewing the company's
compensation strategy and guidelines and the performance criteria, as
well as in preparing the proposals to the general meeting in respect
of the compensation to be paid to the Board of Directors and the
Executive Management. It may prepare proposals and recommendations
for the Board of Directors relating to other compensation-related
matters. The Board of Directors issues a regulation that determines
the purpose, composition and procedural rules of the Compensation
Committee, including its duties and powers for filing motions and
passing resolutions relating to the compensation of the members of
the Board of Directors and Executive Management in accordance with
the legal and regulatory requirements, these Articles of Association
and the relevant compensation system that is approved from time to
time by the Board of Directors. The Board of Directors can assign the
Compensation Committee further duties and powers."

6. Varia och företagsinformation
Behörighet
Aktieägare som är registrerade i aktieboken och i avstämningsregistret
per den 30 augusti 2017, har rätt att deltaga vid bolagsstämman.
Detta enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentral och kontoföring
av finansiella instrument. Aktier som säljs efter den 30 augusti 2017
har inte rösträtt vid bolagsstämman.

Representation
Aktieägare kan vara företrädda vid bolagsstämman genom sin juridiska
ombud eller på följande sätt:

a) Av en annan person som inte behöver vara aktieägare
b) av representanten för talkpool AG
c) Genom sin förvaringsbank som depositar
d) Av den oberoende proxy enligt schweizisk artikel 689c OR. Som sådan
är advokat Mlaw Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur utsedd.

En kopia av fullmakten samt instruktionerna till den oberoende proxyen
kan skickas med vanligt brev eller laddas ned från hemsidan
www.talkpool.com

Allmän kommentar
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att köpa
aktier. Detta är inte heller ett emissionsprospekt i enlighet med
Art. 652a, schweizisk lag eller ett noteringsprospekt i den mening
som avses i reglerna för NASDAQ First North.

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla denna inbjudan till
bolagsstämma om syftet med den avsedda aktiekapitalökningen skulle
falla bort.

Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Erik Strömstedt, VD Talkpool, erik.stromstedt@talkpool.com, Tel: +41
81 250 2020

Om TalkPool
TalkPool är noterat NASDAQ First North. TalkPool bygger, underhåller
och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande
tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell,
erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer
högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är
TalkPool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats
i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPools
Certified Advisor.

Denna information är insiderinformation som TalkPool AG är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 september 2017 kl. 18.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/inbjudan-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/14365/2347190/722930.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.