Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

TalkPool AG: Talkpool delårsrapport januari-juni 2018

APR 1 - JUN 30 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 5 509 tusen euro (3 441), en ökning
med 60 procent

· EBITDA på 375 tusen euro (86) och EBITDA-marginal på 6,8 procent
(2,5)

· EBIT på 301 tusen euro (67) och rörelsemarginal på 5,5 procent
(2,0)

· Resultat efter skatt på -58 tusen euro (-116)
· Det operativa kassaflödet uppgick till 126 tusen euro (158)
JAN 1 - JUN 30 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 11 626 tusen euro (6 896), en
ökning med 69 procent

· EBITDA på 882 tusen euro (-44) och EBITDA-marginal på 7,6 procent
(-0,6)

· EBIT på 702 tusen euro (-80) och rörelsemarginal på 6,0 procent
(-1,2)

· Resultat efter skatt på -95 tusen euro (-304)
· Det operativa kassaflödet uppgick till 1 120 tusen euro (167)
VIKTIGA HÄNDELSER APRIL-JUNI 2018

· De första sex månaderna 2018 var den finansiellt starkaste
perioden i Talkpools historia

· Den finansiella utvecklingen överträffade tillväxtplanen för 2021
· Pakistan, Haiti, Holland, Tanzania och Tyskland överträffade
förväntningarna

· Den nya Saudiarabiska marknaden nådde break-even och
konsoliderades in i gruppen fr o m juni

· Talkpool belönades med ITSM initiativ-priset 2018 för projektet
"Luft och Vatten med IoT"

· Tillsammans med en grupp investerare grundade Talkpool Nordic IoT
Networks(Niot)

· Talkpool registrerade Blockchain-firman JoorsChain AG i Schweiz
· Andreas Öhrnberg utsågs till ny CFO för Talkpool-koncernen
VD KOMMENTAR

Med ett starkt första kvartal i ryggen, gick Talkpool in i andra
kvartalet med ett bra momentum. I samtliga av våra regioner, Europa,
Mellanöstern & Pakistan (MEPA), Karibien & Latin Amerika (CALA) och
Afrika, kunde dotterbolagen utnyttja detta momentum för att
fortstätta utveckla den lokala verksamheten. Sammantaget var
utvecklingen under Q2 enligt förväntan och de första sex månaderna av
2018, det starkaste halvåret i Talkpools historia, både finansiellt
och marknadspositioneringsmässigt.

Koncernens nettoomsättning under Q2 ökade med 60 procent till 5 509
tusen euro (3 441) jämfört med samma period under 2017, tack vare
förvärvet av LLC Pakistan och organisk tillväxt. Nettoomsättningen
för första halvåret 2018 uppgick till 11 626 tusen euro vilket
motsvarar en ökning på 69 procent jämfört med förra året.
Bruttomarginalen förbättrades 2,4 procentenheter till 26,8 procent
jämfört med samma kvartal förra året och trots en lägre omsättning än
i Q1 så var bruttomarginalen i enligt med budget och på en ny
rekordnivå. Förbättringen jämfört med tidigare period kan förklaras
av lägre försäljningskostnader för existerande projekt tillsammans
med en förskjutning mot nischprojekt med högre marginaler.
Bruttomarginalen för de första sex månaderna steg kraftigt jämfört
med förra året med 4.2 procentenheter till 26.1 procent.

EBITDA för perioden var 375 tusen euro, en markant förbättring jämfört
med en EBITDA på 86 tusen euro i Q2 2017. Overheadkostnaderna steg
som väntat långsammare än intäkterna tack vare förbättrad
kostnadskontroll, och EBITDA för det första halvåret 2018 på 882
tusen euro är det starkaste halvårsresultatet till dags dato. Med den
solida finansiella utvecklingen under H1, har vi överträffat
tillväxtförväntningarna för de först två åren samt är i framkant av
tidsplanen för att nå våra finansiella mål för 2021.

Det förvärvade dotterbolaget LCC Pakistan genomgick den sista delen
av integrationen i koncernen under Q2, samt påbörjade fokusera på att
stödja utvecklingen av ME regionen enligt plan. LCC Pakistans goda
kontakter och track-record i Mellanöstern har öppnat upp för goda
tillväxtmöjligheter i regionen. Den regionala ledningsgruppen
fortsatte att framgångsrikt utveckla konsult och nisch
nätverksservice verksamheten. Samtidigt har ett antal IoT möjligheter
också genererats i regionen. Efter månader av investeringar och
framgångsrik uppskalning av projekt med ett antal nya kunder, nådde
affären i Saudiarabien break-even i juni. Talkpool förvärvade ett
företag med "platinum-status" i Saudiarabien, Virtual Connect, som
kommer att döpas om till Talkpool Saudi LLC. Verksamheten
konsolideras in i Talkpool koncernen från juni. Genom att skala upp
verksamheten varsamt och med god kvalitet i botten, förväntas
Talkpool öka sina intäkter i Saudiarabien markant under de kommande 3
åren.

Den växande region Europa, med Nederländerna och Tyskland i spetsen,
fokuserar på att leverera värdeskapande nätverkstjänster till
teleoperatörer som Deutsche Telekom och Cellnex. Efterfrågan på de
specialiserade planeringstjänster för bredbandsnät som Talkpool utför
för Deutsche Telekom i Tyskland fortsatte växa. Talkpool är en av få
samarbetspartners som kan leverera denna tjänst. Efter etableringen
av ett nytt geografiskt planeringområde under Q2, fortsätter Talkpool
att utöka kapaciteten genom att anställa och utbilda
nätplaneringsspecialister för de nuvarande två områdena. Expansion
till nya områden är ett naturligt steg.

Då kunder efterfrågade mer än vad Talkpool kunde finansiera, började
styrelsen utvärdera finansieringsmöjligheter under Q2. I maj
kommunicerade Talkpool AG att bolaget undersökte möjligheterna att ta
in högst 24 miljoner kronor utan att späda ut existerande aktieägare.

Talkpool fortsatte att fokusera på IoT-lösningar för intelligenta
byggnader som mäter och kontrollerar inomhusmiljön. Dessa lösningar
har redan skapat ett stort intresse bland fastighetsägare och
byggbolag som vill säkerställa byggnadskvalitet samt hos
skadeförsäkringsbolag. Ett exempel är den intelligenta golvbrunnen,
där en liten investering från fastighetsägaren, byggbolag och
försäkringsbolag kan leda till en stor besparing genom tidig upptäckt
av fukt och mögel.

I april, belönades Talkpool och IVL Svenska Miljöinstitutet med ITSM
initiativ utmärkelsen 2018 för miljöövervaknings projektet "Luft och
Vatten med Internet of Things" i Göteborg. Talkpool är en av de
viktigaste aktörerna i LoV-IoT samarbetet, ett smart city projekt i
Sverige. LoV-IoT har som vision att förbättra den allmänna hälsan
genom att förbättra städers luft och vatten med hjälp av
övervakningsprogram. Utmärkelsen befäster Talkpools redan starka
ställning som specialist inom miljöövervakning. Denna sommar, har vi
kunnat observera de allvarliga konsekvenser av den globala
uppvärmningen med: torka, bränder samt förorening av vatten och luft.
Talkpools LoRa baserade miljölösning med låg energiförbrukning och
bra inomhustäckning, möjliggör mätningar och ger varningssignaler för
att förutse miljöutsläpp och katastrofer.

För att möta den ökande kundefterfrågan på IoT-uppkoppling, pådriven
av det ökande antalet IoT projekt och sensorer, lanserade Talkpool
IoT-nätverksbolaget Nordic IoT (Niot) i maj. De nordiska länderna är
fortsatt i den globala framkanten för IoT utveckling och antalet
uppkopplade saker förväntas vara fyra gånger fler än i resten av
världen 2021. Niots täckning förväntas ge den Nordiska IoT-marknaden
en skjuts och när LoRa-nätverket blir mer etablerat, så har Talkpool
en stark plattform för att leverera volym uppdrag inom IoT. Nätverket
kommer initialt täcka Stockholms- Göteborgs- och Malmö/Lund-, samt
Uppsala-regionen och i ett senare skede hela Sverige, Norge och
Danmark. I maj kommunicerade Telia att de ska implementera ett NB-IoT
nätverk över Sverige. Detta kommer att öka intresset för IoT i Norden
och driva på den fortsatt marknadsutvecklingen.

I april registrerade Talkpool och dess samarbetspartners, bolaget
JoorsChain AG i Schweiz som ett managementbolag för tekniska
lösningar inom blockchain-teknologi. Vi är övertygad om att
blockchain-teknologin kommer att användas inom internet för öka
säkerheten, förebygga bedrägeri och fastställa härkomsten av digitala
dokument. Därför förbereder sig Talkpool på att inte bara på att
ansluta många nya saker till internet, utan även på att samla och
använda den nya informationen på ett intelligent och säkert sätt.

Under juni stärktes koncernledningen genom utnämningen av Andreas
Öhrnberg till CFO. Andreas har mer än 10 års erfarenhet från ledande
ekonomi- och management roller inom finans- samt IT-sektorn och tar
med sig värdefulla erfarenheter från controlling och corporate
finance.

I augusti emitterade Talkpool ett obligationslån motsvarande 24MSEK
som löper på två plus ett år. Obligationslånet leder inte till någon
utspädning av befintliga aktieägare. Likviden avses användas till
rörelsekapital, potentiella förvärv samt till att refinansiera
lånefinansiering som togs upp i samband med kapitalanskaffningen
under föregående år.

Erik Strömstedt VD

Denna information är sådan information som Talkpool är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl
08.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Tel: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IOT-lösningar och telekommunikationsnätverk
globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och
smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer
och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats.
Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och
kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB är
Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/talkpool-delarsrapport-januari-j...
http://mb.cision.com/Main/14365/2605459/900667.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.