Du är här

2017-05-30

TalkPool AG: Talkpool delårsrapport januari-mars 2017

1 JAN - 31 MARS, 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 3 455 tusen euro (2 456), en ökning
med 40,7 procent

· EBITDA uppgick till -130 tusen euro (84) med en EBITDA-marginal om
-3,7 procent (3,4)

· EBIT uppgick till -147 tusen euro (76) med en EBIT-marginal om
-4,3 procent (3,1)

· Resultatet efter skatt uppgick till -188 tusen euro (18)

HÄNDELSER JAN-MARS, 2017

· Operativ vinst, inklusive alla nya kostnader, i mars för första
gången sedan IPO:n

· Lyckat förvärv av Technetix med en bra start under det första
kvartalet

· Genombrott med det strategiska FTTH-projektet i Tyskland
· Accelererande tillväxt och lönsamhetsförbättringar enligt plan
· Nytt IoT-uppdrag för smarta fastigheter i Zürich, Schweiz
· Positiv utveckling i förhandlingar med ytterligare
förvärvskandidater

· Förbättrad kundbas och geografisk spridning
· Betydande minskning av extraordinära kostnader för SG&A, IR, M&A
etc

· Ett flertal toppresultat i utvärderingar av kundnöjdhet och
servicekvalitet

VD-KOMMENTARER
Under första kvartalet 2017 fortsatte Talkpools positiva tillväxt från
fjärde kvartalet 2016, trots kostnadsbesparingstrenden på
telekommarknaden. Vårt andra förvärv slutfördes den 3 januari när vi
övertog 100 procent av aktierna i Belgienbaserade Technetix NV från
Technetix Group Ltd, en ledande leverantör av globala
bredbandsnätverk och relaterad transmissionsteknik. Technetix NV
erbjuder reparation och rekonstruktion av telekom och IT-utrustning
till teleoperatörer, internet- och kabeltv-leverantörer och
IT-företag. Technetix NV och de servicetjänster de erbjuder har varit
en del av Technetix i över ett decennium och fortsätter att utvecklas
framgångsrikt och tar nya kunder. Efter en strategisk granskning
bestämdes det att reparationsverksamhetens tillväxt skulle gynna av
och möta kundernas behov bättre om det var en del ett företag som
Talkpool, som är mer fokuserat på uppgraderingar och underhåll. Som
ett led i avtalet har Talkpool också ingått ett partnerskapsavtal med
Technetix, där Technetix fortsätter att använda de tjänster som
Talkpool erbjuder även framöver.

Våra satsningar i Tyskland började också ge resultat i slutet av
första kvartalet, då FTTH-planeringsprojektet äntligen började ta
fart. Regeringen i Tyskland planerar att implementera ett
gigabit-internetnätverk i hela landet som planeras vara färdigställt
år 2025. Projektet, värt cirka 100 miljarder euro, kommer att
fokusera på bandbredd, säkerhet och svarstider och Talkpool kommer
att vara en del av detta projekt. Den framtida utvecklingen,
innefattande nya tjänster inom VR (virtual reality) och Internet of
Things, kommer att stimulera en omfattande datatillväxt och ett ökat
behov av bättre bandbredd, pålitlig realtidsöverföring och
intelligenta nätverk.

Talkpool Mexiko hade en långsam start på 2017 med väldigt lite
projektverksamhet på grund av en kombination av säsongsvariationer
och Trump-effekten, vilken gjorde investerare tveksamma. I slutet av
första kvartalet började marknaden röra på sig och Talkpool Mexikos
investeringar i personalrekrytering, utbildning och verktyg började
bära frukt.

Under slutet av 2016 och början av 2017 hade Talkpool genombrott med
flera europeiska nätoperatörer som Deutsche Telekom, Belgacom,
Vodafone och Orange - och ordervolymerna har ökat snabbt under de
första månaderna av 2017. Detta kundsegment, som inte genererade
några intäkter förra året, är nu Talkpools snabbast växande kundgrupp
och största möjlighet. Segmentet Europa stod för nästan en tredjedel
av Talkpools totala ordervolym under de första månaderna 2017.

Ordervolymerna för nättjänster från Digicel i Karibien har varit
oförändrade under många år men dess andel av den totala orderingången
har minskat till 37%, en minskning från över 50% för ett år sedan,
eftersom intäkterna från andra kunder ökar. Orderingången från den
kinesiska leverantören Huawei fortsätter att öka medan den relativa
orderingången från svenska Ericsson, som Talkpool har en nära
relation till, fortsätter att minska.

Efter genombrottet under 2016 fortsatte IoT-marknaden att utvecklas i
en mycket positiv riktning och Talkpool fick ett stort antal
strategiska ordrar, men ordervolymen är fortfarande blygsam. Bland
annat tilldelades Talkpool AG och Sigren Engineering AG ett
IoT-uppdrag för smarta fastigheter i Zürich, Schweiz, omfattande
fastigheter för ett stort sökmotorföretag och andra framstående
hyresgäster. Projektet anses strategiskt viktigt. Ordervärdet är
initialt begränsat men har goda möjligheter att öka. Dessutom
tilldelades 7ett IoT-projekt för övervakning av en av våra mexikanska
kunder.

Q1 är normalt en säsongsmässigt svag period i telekombranschen, då nya
projekt påbörjas efter julen och nya budgetar ännu inte är
tilldelade. Trots att de planerade projekten för första kvartalet i
Tyskland och Mexiko försenades jämfört med våra kunders ursprungliga
tidsplaner lyckades Talkpool nå en nettoomsättningstillväxt på 41
procent jämfört med första kvartalet 2016. Den stora ökningen
förklaras huvudsakligen av förvärvet av Camouflage i Q4 2016 och
Technetix under första kvartalet 2017, förvärv som bidrar med en
nettoomsättning på cirka 590 tusen euro under första kvartalet 2017.

Stora investeringar som gjordes för att öka tillväxten i Tyskland och
Mexiko, kombinerat med större valutaförluster än normalt i januari
och februari, hade en negativ inverkan på lönsamheten under första
kvartalet. EBITDA uppgick till -130 tusen euro (84), vilket motsvarar
en EBITDA-marginal på -3,7 procent. EBIT för första kvartalet uppgick
till -147 tusen euro med en rörelsemarginal på -4,3 procent. För
första kvartalet 2017 uppgick nettoförlusten till -188 tusen euro,
främst till följd av högre kostnader i samband med förvärvsverksamhet
och nedskrivningar av uppskjutna skattefordringar i slutet av året.

Q2 började positivt och under kvartalet kommer vi fokusera på att
utveckla de nya lovande möjligheterna i BeNeLux-länderna, Tyskland
and Mexiko samt inom företagsförvärv. Inom IoT kommer fokus att ligga
på produktion och leverans av beställda sensorer samt utveckling av
tillhörande lösningar inom området smart buildings.

Erik Strömstedt, VD

Denna information är sådan information som Talkpool är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl 15.00
CET.

Om Talkpool
Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät
globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet
och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala
telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort
varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med
faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden.
Remium Nordic AB är Talkpool Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/talkpool-delarsrapport-januari-m...
http://mb.cision.com/Main/14365/2276205/681302.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.