Du är här

2017-08-23

TargetEveryOne: Delårsrapport januari - juni 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

Andra kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 28,5 (23,7) Mkr
Resultat före avskrivningar 2,3 (-5,3) Mkr
Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (-10,2) Mkr
Resultat före skatt uppgick till -5,5 (-11,0) Mkr
Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,15 (-0,37) kr
Term sheet tecknas med Link Mobility om förvärv av ViaNett AS

Första halvåret
Nettoomsättningen uppgick till 57,6 (47,2) Mkr
Resultat före avskrivningar 4,3 (-8,5) Mkr
Rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-18,1) Mkr
Resultat före skatt uppgick till -11,3 (-20,4) Mkr
Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,33 (-0,67) kr

VD har ordet
Försäljningen av ViaNett till Link Mobility har ritat om vår karta och öppnat nya dörrar. Med en rejäl kassa får vi andra förutsättningar att ta vår kunskap från de norska kunderna ut i världen och exekvera vår globala strategi på en marknad som växer allt snabbare.

Q2-resultatet
Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 28,5 Mkr vilket är en ökning med 4,8 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA uppgick till 2,3 Mkr vilket är en kraftig förbättring jämfört med motsvarande period 2016 då EBITDA uppgick till -5,3 Mkr.
Det är det tredje kvartalet i rad som vi har levererat positivt resultat och det är effekterna av det förändringsarbete som genomfördes under 2016.

Försäljningen av ViaNett
Även om det fanns blandade känslor kring försäljningen av ViaNett när Link Mobility först kontaktade oss fanns det ändå inget tvivel om att genomföra affären. Genom försäljningen får vi en välfylld kassa och vi kan genomföra en betydligt aggressivare global expansion. Samtidigt får vi en mer fokuserad verksamhet.

Växlar upp
Det pågår en radikal omstöpning av reklammarknaden. Orsaken till omstöpningen är att mängden tillgänglig och kommunicerad data just nu ökar explosionsartat. Detta öppnar för insiktsdrivna marknadsprodukter där selekteringen av gigantiska datavolymer sker blixtsnabbt och beslutsunderlagen får en helt annan precision än någonsin tidigare. I detta segment ser TargetEveryone sin framtid och där konkurrerar vi om de miljarder som fortfarande går till traditionell marknadsföring. TargetEveryone har under de senaste åren framgångsrikt byggt upp den norska marknaden. Vi har signerat kontrakt med en av de största operatörerna i världen, Telenor, och vi har skapat ett nätverk av partners inom reklam- och mediabranschen. Dessa är återförsäljare till TargetEveryone och med deras hjälp har vi fördubblat våra intäkter under första halvåret. Under kvartalet har vi anställt en Sverige-chef och dessutom signerat kontrakt med en mycket attraktiv partner i Portugal. Sedan tidigare har vi partners i Holland, USA och Karibien. Vi tar nu vår kunskap från den norska marknaden ut i världen och etablerar oss på allvar som en internationell aktör. Under hösten kommer vi att presentera flera intressanta affärer och samarbeten där en inbrytning i Afrika står högt på agendan. Denna satsning är möjlig nu när vi fått in en kassa.

Prognos 2017
Försäljningen av ViaNett kommer att påverka vår befintliga prognos för 2017. Vi kommer att minska våra intäkter och öka vår reavinst. Exakt hur detta faller ut vet vi inte i skrivande stund men vi räknar med att revidera sifforna för helåret 2017 inom ett par veckor och återkommer då även med en mer aggressiv strategi för framtiden.
Jag vill till sist ta tillfället i akt och tacka alla medarbetare, och kollegor som slitit hårt och bidragit till denna resultatutveckling. Tack! Utan era insatser hade vi inte nått ända hit.

STOCKHOLM AUGUSTI 2017
BJRN FORSLUND, CEO

Händelser efter periodens utgång

Den 16 augusti slutfördes avyttringen av norska dotterbolaget ViaNett till Link Mobility. Preliminär köpeskilling uppgick till 87,2 MNOK varav 99,88% avser TargetEveryones innehav.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport januari - september 2017
2017-11-14
Bokslutskommunik
2017 2018-02-13

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm augusti 2017

Bjrn Forslund
Koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Bjrn Forslund, CEO,
+47 484-83-838,
bjorn@targeteveryone.com mailto:bjorn@targeteveryone.com
Jan Benjaminson, CFO,
+46 70-666-93-88,
jan@targeteveryone.com mailto:jan@targeteveryone.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se http://www.mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20885

Om TargetEveryone
TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryOne har idag över 2 000 kunder i mer än 100 länder och en stark tillväxt eftersom marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns CLX, Link Mobility, Nespresso, Norwegian, Vita, Circle K och Biltema.

www.targeteveryone.com http://www.targeteveryone.com

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.