Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

TC Connect AB: Delårsrapport TC Connect Ab (publ) 1 april - 30 september

TC Connect presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet

· Total omsättning för perioden uppgick till 33,7 MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,0
MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK
· Periodens resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,49 kr
· Soliditeten per 2017-09-30 uppgick till 56%
Perioden 1 april - 30 september

· Total omsättning för perioden uppgick till 67,5 MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3
MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,2 MSEK
· Periodens resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr
Finansiell utveckling

Omsättningen för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 33,7 MSEK
(24,0)1och för perioden 1 april till 30 september uppgår det till
67,5 MSEK. Lägger man till den omsättning som under första kvartalet
2017 tillhörde den tidigare koncernen TC Connect AS (1 januari 2017
till 31 mars 2017) så uppgår omsättningen totalt till

105,4 MSEK (75,6 MSEK) med ett justerat EBITDA resultat om 1,5 MSEK
(1,7).[1] (http://#_ftn1) [2] (http://#_ftn2)

För det tredje kvartalet 2017 uppgick EBITDA till -1,0 MSEK (-2,0) 1.
TC Conncet i Sverige utvecklats väl, liksom det under kvartalet
förvärvade Access World Technic som överträffar sina sälj- och
leveransmål. TC Connect i Norge har däremot haft en lägre
försäljningsutveckling i relation till kostnadsnivå som byggts upp
för att möta tänkt expansion. Kostnadsnivån i Norge måste som en
följd av detta sänkas för att säkerställa lönsamhet.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Den 31 mars 2017 förvärvade TC Connect AB
aktierna i TC Connect AS-koncernen. Omsättning och EBITDA för januari
- september 2017 är beräknat genom att slå samman den tidigare
koncernen TC Connect AS (kvartal 1) och den nybildade koncernen TC
Connect AB (kvartal 2 och 3). Omsättning och EBITDA inom parentes
avser motsvarande period föregående år för den tidigare koncernen.
Den finansiella informationen för TC Connect AS presenteras endast i
syfte att ge en bild av det finansiella utfallet under dessa
perioder, och är inte nödvändigtvis jämförbar med den nya koncernen.
Den nybildade koncernen har en annan koncernstruktur, och använder
andra redovisningsprinciper, vilket medför skillnader i jämförelse
med den tidigare koncernen.

[2] (http://#_ftnref2) I kvartal 1 2017 har EBITDA-resultatet
belastats med kostnader av engångskaraktär i form av
avvecklingskostnader för personal på ca 1,4 MSEK. I det justerade
EBITDA-resultatet är dessa kostnader borträknade.

Ole Oftedal, VD

+46 70 592 75 99

ole.oftedal@tcconnect.se

Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 november 2017 klockan 08.00 CET.

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom
digital kommunikation, övervakning, passersystem och biometri. Vi har
cirka 50 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än
150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect
en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i
Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects
huvudkontor ligger i Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer
08-503 015 50.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/delarsrapport-tc-connect-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/15884/2380206/744736.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.