Du är här

2017-06-09

TC Connect AB: Första handelsdag för TC Connects aktier på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR
LEGALA RESTRIKTIONER. Pressmeddelande, 9 juni 2017

Handeln i aktierna i TC Connect AB (publ) inleds idag på Nasdaq First
North under kortnamnet TCC.

TC Connect har totalt 3 400 000 utestående aktier, fördelat på cirka
280 aktieägare.

Teckningskursen i den nyemission som föranledde listningen, och i
vilken Bolaget erhöll erforderligt antal aktieägare för att uppfylla
spridningskravet på Nasdaq First North, uppgick till 20 SEK per
aktie, motsvarande en värdering av Bolaget om 68 MSEK efter
nyemission.

Handeln av Bolagets aktier på Nasdaq First North inleds idag, den 9
juni 2017, under kortnamnet TCC med ISIN-kod SE0009889488.

Ulf Carlzon, VD för TC Connect kommenterar:

"Noteringen är en viktig milstolpe på TC Connects resa. Tillsammans
med de nya aktieägarna kan vi fortsätta utveckla vårt erbjudande av
helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer-
och kontrollsystem och därmed realisera ytterligare betydande
potential för att bli ett ledande säkerhetsföretag i Europa. Vi ser
nu fram emot att utveckla TC Connect som ett publikt bolag och att
attrahera nya kunder, samarbetspartners och ytterligare investerare."

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Wistrand
Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag är legal rådgivare till Bolaget
i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD. Tel: 070-654 7773

Ole Oftedal, styrelseordförande. Tel: 070-592 7599

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08:00.

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom
digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi
har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler
än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC
Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position
i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects
huvudkontor ligger i Stockholm. Mangold Fondkommission AB är Bolagets
Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50. För mer information,
vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.

VIKTIG INFORMATION

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner
än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i
USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande
skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje
stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle
vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i TC Connect har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller
värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller
på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/forsta-handelsdag-for-tc-conne...
http://mb.cision.com/Main/15884/2284799/685917.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.